Omix Kompas levert transparante, actuele en eenduidige managementinformatie op het gebied van onderwijslogistiek.
Met Omix Kompas krijgen onderwijsinstellingen inzicht in de kwaliteit van hun bedrijfsvoering.

Nieuw kompas maakt navigeren

in het onderwijs makkelijker

Is er echt een tekort aan lokalen en moeten we gaan bouwen?
Hoe vaak zijn er roosterwijzigingen en waardoor worden die veroorzaakt?
Hoe staat het met de belasting van onze docenten?
En van de studenten?

Bij het zoeken naar de antwoorden op bovenstaande vragen tasten onderwijsinstellingen veelal in het duister. Er is weinig inzicht in de dynamiek en complexiteit van onderwijslogistiek, wat sturing op dit terrein moeilijk maakt. En dat terwijl een gebrekkige organisatie van het onderwijs een direct effect heeft op de kosten en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom komt Omix met een nieuwe dienstverlening die het gemakkelijker maakt om te navigeren: Omix Kompas.

Omix Kompas levert transparante en actuele en eenduidige managementinformatie op het gebied van onderwijslogistiek. Met Omix Kompas krijgen onderwijsinstellingen inzicht in de kwaliteit van hun bedrijfsvoering. Het stelt managers en bestuurders in staat om hun organisatie te beoordelen, knelpunten vast te stellen en verbeteringen tot stand te brengen. Omix Kompas geeft antwoord op vragen die te maken hebben met de organiseerbaarheid, doceerbaarheid en studeerbaarheid van het geboden onderwijs.

‘Het past niet, het lokaal of het gebouw is te klein’

Een klacht die ik vaak hoor als het gaat om roostering.

Lees het hele verhaal van Anne ter Welle, Specialist planning & roostering.

Lees meer

Benchmarking

leren van elkaar

Wat Omix Kompas nog interessanter maakt is de onderwijslogistieke benchmark die erbij ontwikkeld zal worden. Met deze benchmark wordt het voor alle deelnemende onderwijsinstellingen mogelijk om hun eigen prestaties af te zetten tegen die van vergelijkbare, geanonimiseerde, collega-onderwijsinstellingen. Zo leren onderwijsorganisaties van elkaar.

Deelname aan Omix Kompas is gratis en vereist, afgezien van het beschikbaar stellen van geanonimiseerde onderwijslogistieke data, zoals roostergegevens, geen extra inspanningen van uw organisatie. Op ieder gewenst moment heeft u in Omix Kompas toegang tot de managementinformatie, die gebaseerd is op de meest actuele data. Hierdoor krijgt u meer zicht en grip op de kosten en de kwaliteit van uw bedrijfsvoering.

‘Het past niet, het lokaal of het gebouw is te klein’. Dat is een heel vervelend probleem voor zowel studenten als docenten.

‘Het past niet!’

Een klacht die ik vaak hoor

“Ik ben adviseur op het gebied van roosteringsprocessen en kom binnen bij veel verschillende onderwijsinstellingen. Een klacht die ik vaak hoor als het gaat om roostering is: ‘Het past niet, het lokaal of het gebouw is te klein’. Dat is een heel vervelend probleem voor zowel studenten als docenten, maar wat is precies de oorzaak van dit probleem? Is het inderdaad een kwestie van te weinig ruimte of is er iets anders aan de hand? Zonder concrete informatie, over bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de lokalen op verschillende momenten van de dag of van de week, is het lastig om goed inzicht te krijgen in waar het precies knelt en in welke richting naar een oplossing gezocht kan worden. Het blijft dan bij een onderbuikgevoel.

Een praktische tool

om snel een goed inzicht te krijgen

Omix Kompas is een praktische tool die ik gebruik om in korte tijd een goed inzicht te krijgen in de aard en de omvang van het probleem. Omix Kompas verzamelt de gedetailleerde roostergegevens en zet die om in leesbare taal en duidelijke visuals. Op basis van deze feitelijke informatie kunnen we vervolgens veel gerichter op zoek gaan naar oplossingen. Misschien is het wenselijk om lokalen uit te breiden of aan te passen, maar wellicht is dat niet nodig als het onderwijs slimmer georganiseerd wordt. Met de actuele informatie, die Omix Kompas heel overzichtelijk presenteert in tabellen en grafieken, kan de discussie over dit soort vraagstukken gevoerd worden op basis van feiten in plaats van gissingen. Het is mooi dat Omix Kompas nu beschikbaar is voor alle onderwijsinstellingen.”

Anne ter Welle,
Specialist planning & roostering

Remco Besselink
Algemeen Directeur
remco.besselink@omix.nl
Rudi ter Riet
Algemeen Directeur
rudi.ter.riet@omix.nl