Beter onderwijs

Wij leveren kennis en kunde aan onze klanten om vanuit onze passie Beter Onderwijs te realiseren.

Bijdragen aan Beter Onderwijs

Beter Onderwijs, dat is waar Omix voor staat en gaat. Onderwijs is nooit af en vraagt om de continue inzet en toewijding van docenten, studenten en onderwijsondersteunende professionals. Wij willen bijdragen aan een leer- en werkklimaat waarin alle betrokkenen kunnen excelleren, aan een onderwijsorganisatie waar professionals vanuit onderwijs en bedrijfsvoering hun krachten bundelen voor de beste kwaliteit van onderwijs in alle facetten, altijd gericht op de student van nu en van morgen.

Het is onze visie dat goed onderwijs alleen werkt als het ook goed georganiseerd is. Daarom streven wij naar continue verbetering van de onderwijslogistiek; alle processen die ondersteunend zijn aan het onderwijs, vanaf het moment van onderwijsontwikkeling tot aan de diplomering. Onderwijs en onderwijslogistiek zijn twee verschillende vakgebieden, die elkaar nodig hebben. Omix zorgt voor verbinding, begrip en balans tussen deze twee werelden, waardoor samenwerking ontstaat en meerwaarde wordt gecreëerd.

Verbinding, begrip en balans

Dit doen wij door het leveren van onderwijslogistieke professionals voor onderwijsinstellingen in het vo, mbo, hbo en wo, door het trainen en opleiden van medewerkers werkzaam in onderwijsondersteuning en door het uitvoeren van onderzoek. Omix bestaat uit verschillende labels en initiatieven die ieder vanuit hun eigen expertise werken aan Beter Onderwijs. Anna Ontzorgt en Omix VO Professionals zijn de experts in het vo. In het mbo, hbo en wo worden onze Omix Onderwijsplanners, Omix Young Professionals en specialisten ingezet.

Naast het inzetten van onze mensen, ontwikkelt Omix innovatieve tools om procesverbeteringen te stimuleren, zoals onder andere onze dienst Omix Kompas. Wij stellen vakkennis en innovaties gratis beschikbaar via onze online kanalen en met verschillende activiteiten. Verbinding in het onderwijs vinden wij belangrijk, daarom organiseren wij jaarlijks ‘De Beter Onderwijs Show’, hier brengen wij professionals vanuit verschillende disciplines en onderwijsinstellingen samen om kennisuitwisseling te stimuleren. 

Wij brengen professionals vanuit verschillende disciplines en instellingen samen om kennis­uitwisseling te stimuleren.

Werken vanuit onze passie

Als belangrijkste ambassadeurs van Omix dragen onze medewerkers onze missie en visie uit, zowel in communicatie, houding als gedrag. Omix medewerkers hebben passie voor het onderwijs, hebben oog voor verbeterpunten en maken deze bespreekbaar, altijd vanuit samenwerking. Wij zijn omgevingssensitief en luisteren met oprechte aandacht naar de uitdagingen en wensen van onze klanten, want uiteindelijk bepalen zij hoe zij invulling willen geven aan Beter Onderwijs in hun eigen organisatie. 

Wij zien ondersteuning als vriend van de inhoud en denken niet in problemen maar in oplossingen. Vanuit een faciliterende rol adviseren wij en steken we ook zelf de handen uit de mouwen om samen met medewerkers en managers, de gewenste verbeteringen in onderwijslogistiek te realiseren. Wij durven onze positie als experts en critical friend in te nemen als de situatie daar om vraagt. Daarnaast zetten wij ons netwerk in voor het delen van kennis en ervaring, zowel intern als extern. Wij brengen mensen met elkaar in contact.

Streven naar continue verbetering

Als onderwijslogistiek dienstverlener streven wij naar een gezonde bedrijfsvoering met een maatschappelijke waarde. Hiervoor hebben wij vier speerpunten gekozen, die goed aansluiten bij ons bedrijf, waar wij onze focus op leggen. Zo richten wij ons op goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei en klimaatactie. Hoewel er vanuit gedeelde waarden wordt toegewerkt naar een gezamenlijk doel, waarderen wij ook ieders eigenheid. 

Hierbij dragen wij zorg voor duurzame inzetbaarheid van onze collega’s en medewerkers in het onderwijs. Binnen Omix krijgen medewerkers de ruimte en ondersteuning om te leren en hun talenten te ontwikkelen. Dit beschouwen wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van het management en iedere individuele medewerker. Wij streven naar diversiteit en nemen onze verantwoordelijkheid om mensen te begeleiden die een carrièreswitch willen maken richting de onderwijslogistiek.