Onze ervaringen met Osiris

Student-InformatieSystemen (SIS) zijn onmisbaar in het onderwijs. Osiris is in Nederland een zeer bekend SIS, waar veel onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gebruik van maken. Onze consultants hebben in verschillende rollen ervaring opgedaan met Osiris. Deze ervaring varieert van processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving (ATI), het studievolg proces, het Functioneel Beheer en het geven van trainingen en begeleiden bij implementaties.

Crowd management helpt bij aanpassen

Crowd management – ofwel het plannen en sturen van grote groepen op een locatie – is een welkome aanvulling op het onderwijslogistieke instrumentarium in de anderhalve meter samenleving. Want bewegen binnen de schoolgebouwen maar ook de beweging van huis naar school verandert. Dat vergt aanpassing binnen de eigen organisatie en overleg met openbaarvervoerbedrijven en gemeenten.

Stilstaan om vooruit te komen

Ruim 80 professionals van Omix komen – nu digitaal – dagelijks over de vloer bij VO, MBO, HBO en WO-instellingen door heel Nederland. Hun observaties bieden een waardevol inkijkje in de manier waarop onderwijs-Nederland omgaat met de coronamaatregelen. Ter herkenning en ondersteuning delen we de belangrijkste bevindingen hier graag met u: ondersteunend personeel dat zich inzet voor soepel en kwalitatief onderwijs – ook nu, juist nu.

Omix maakt de sprong om TimeEdit-expert in Nederland te worden

Omix en TimeEdit gaan een strategische samenwerking aan om de expertise van TimeEdit in Nederland te vergroten. TimeEdit en Omix hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel om de planning en rooster oplossingen van TimeEdit te voorzien van Omix-domeinexperts om de Nederlandse markt te voorzien van training en expertise in het gebruik van TimeEdit.

Onmisbare stappen voor een soepele implementatie

Een goede voorbereiding draagt bij aan beter onderwijs. Informatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel voor het goed organiseren van onderwijs. De basis hiervoor bestaat uit onderwijsplanningssystemen, zoals Xedule, en het leerling- of studentenvolgsysteem, bijvoorbeeld Osiris. Het implementeren van een nieuw informatiesysteem wordt meestal voorafgegaan door een Europese aanbesteding.

Visie op inter­nationalisering beïnvloedt onderwijs­logistieke keuzes

Dat internationalisering tegenwoordig een belangrijk thema is binnen het hoger onderwijs en ook in toenemende mate in het mbo blijkt wel uit de interviews die u in deze uitgave van De Link kunt lezen. Er is veel te schrijven over internationalisering maar dit artikel heeft tot doel u bewust te maken van de invloed die internationalisering heeft op alle aspecten van onderwijslogistiek.