Onderwijslogistiek in de basis

Het zichtbare gedeelte van de onderwijsijsberg is bij iedereen bekend, maar wat er achter de schermen gebeurt is voor velen onbekend terrein en ligt onder het spreekwoordelijke wateroppervlak. Voordat (en nadat) docenten lessen kunnen geven aan studenten, wordt er achter de schermen van het onderwijs enorm veel werk verricht. Deze werkzaamheden vallen onder het begrip ‘onderwijslogistiek’. Wat? Onderwijslogistiek? Juist ja, onderwijslogistiek.

David bouwt graag mee aan onze ambities als school

We spreken af met David van de Bilt en rector Merlijn Verstraeten bij UniC, een middelbare school in Utrecht voor HAVO en VWO met vernieuwend onderwijs, waarin ‘de ondernemingslust van leerlingen en leraren geprikkeld worden met uitdagend onderwijs’, David is op detacheringsbasis aangenomen als basisroostermaker, maar de kracht van David is juist zijn ervaring, vanuit daar sleutelt hij mee aan onze ambities.

Onze ervaringen met Osiris

Student-InformatieSystemen (SIS) zijn onmisbaar in het onderwijs. Osiris is in Nederland een zeer bekend SIS, waar veel onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gebruik van maken. Onze consultants hebben in verschillende rollen ervaring opgedaan met Osiris. Deze ervaring varieert van processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving (ATI), het studievolg proces, het Functioneel Beheer en het geven van trainingen en begeleiden bij implementaties.

De rol van secretaris examencommissie

De Spil. Spin in het web. Het Brein. Helicopterview. Termen en uitdrukkingen die onlosmakelijk zijn verbonden met de rol van secretaris examencommissie. Twee Omix Young Professionals, Renée Goosen (27) en Femke Goossens (27), hebben deze rol bij de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) tijdelijk vervuld. Renée bij de faculteit Elektrotechniek en Femke bij Bouwkunde.