De directe inzet van Sandra bij Helicon Eindhoven

De directe inzet van Sandra bij Helicon Eindhoven

Toen Helicon Eindhoven met spoed iemand zocht om het jaarrooster te maken, ging Omix Young Professional Sandra van der Wijk voortvarend voor hen aan de slag. Een hele uitdaging, maar de klus is geklaard. Hoe kijken Wil Laval, directeur vmbo Helicon Eindhoven, en Sandra hierop terug?

Tekst: Edith de Wit
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in november 2018

Wil: “In het voorjaar waren we naarstig op zoek naar een roosteraar om het basisrooster voor schooljaar 2018 2019 op te stellen. Binnen onze eigen organisatie was niemand voorhanden die deze ingewikkelde klus kon klaren. Een goed basisrooster is een van de basisvoorwaarden voor het bieden van goed onderwijs en een goed schoolklimaat. Het gaat hier om een
ingewikkeld rooster: vmbo, mbo en cursusonderwijs, met veel praktijkvakken, keuzevakken, een beperkt aantal lokalen, drie verschillende pauzeroosters, en een rooster met koppelingen aan zowel Magister (voor het VMBO) als Eduarte (voor het MBO). Een collega vestiging had goede ervaringen met Omix en dit was de reden dat wij ook met Omix contact op hebben genomen. Sandra is een puzzelaar, ze heeft de drive iets uit te zoeken en op te lossen. Het kan goed zijn dat haar opleiding in de psychologie aan deze drive een bijdrage geleverd heeft.

Ze werkte goed samen met de nieuw aangestelde roosterplanner, met de teamleiders en met andere collega’s. Ik vind het knap hoe ze deze ingewikkelde klus heeft opgepakt. Er ligt nu een goed en uitgebalanceerd basisrooster waar de nieuwe roosteraar op kan vertrouwen en verder bouwen. Dat is goud waard waard voor ons, want daar draait onze organisatie op. Sandra heeft er ook voor gezorgd dat de nieuwe roosteraar voor een groot deel ingewerkt is. Als de nieuwe roosteraar vastloopt of vragen heeft dan kan zij ook nog bij Sandra terecht. Dit geeft ons het vertrouwen dat er voor de leerlingen en docenten een optimaal rooster zal zijn. Een rooster waar leerlingen en medewerkers profijt van hebben en hoge waarderingen voor geven.”

“Er ligt nu een goed en uitgebalanceerd basisrooster. Dat is goud waard waard voor ons, want daar draait onze organisatie op.”

Met spoed een jaarrooster

Sandra: “Ik ben in mei begonnen bij Helicon om met spoed een jaarrooster te maken, ze waren onverwacht geconfronteerd met het probleem dat er niemand was die dit kon oppakken. En zonder jaarrooster zou de school na de vakantie niet kunnen draaien. Het was een hele uitdaging in meerdere opzichten. Zo had ik nog niet voor een vmbo school gewerkt en ook nog niet eerder een jaarrooster gemaakt. Met het vertrek van de vorige roostermaker was ook alle kennis over het jaarrooster verdwenen. Ik moest dus veel zelf uitzoeken.

Helicon Eindhoven is een groene opleiding waar jongeren worden opgeleid voor vakken als hovenier, bloemist of dierverzorger. Dat maakt het roosteren ingewikkelder omdat je niet zomaar met lokalen kunt schuiven. Je kunt geen tuin aanleggen in een wiskundelokaal. Ik ben heel snel aan het werk gegaan, om de school en de systemen te leren kennen en om alle informatie te achterhalen die nodig was om te kunnen roosteren. Gelukkig kon ik altijd aankloppen bij mijn collega’s. Binnen Omix is er een speciale vakgroep voor jaarroostering waar ik met mijn vragen terecht kon. Het was echt bikkelen, maar het is me uiteindelijk gelukt om het rooster op tijd klaar te maken. In september kon iedereen aan de slag. Ik heb veel geleerd van deze opdracht, niet alleen over het werk maar ook over mezelf. Ik weet nu dat ik in korte tijd iets kan opbouwen ook als ik onder druk sta, dat geeft me zelfvertrouwen.”