Inspiratie en teambuilding op de Omix Young Professionaldag

Inspiratie en teambuilding op de Omix Young Professionaldag

Vier keer per jaar komen alle Young Professionals van Omix bij elkaar voor de Young Professionaldag. Kennis vergaren, teambuilding, ervaringen delen en elkaar inspireren zijn de pijlers van deze dagen. Na afloop van de vorige Young Professionaldag spraken we met Young Professional Laura Koning, in september gestart bij Omix, en Paula Verschoof die al ruim vier jaar deel uitmaakt van de Young Professionalgroep. 

Tekst: Ellen Smink
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in januari 2020

De passie voor onderwijs delen 

De invulling van de Young Professionaldag was deze keer zowel zeer productief als letterlijk stil. Laura: “Nadat wij ons als nieuwe trainees op een originele manier hadden voorgesteld, zijn we in ‘Open Space’ werkvorm gaan werken aan een opdracht. Dat leidde tot boeiende tafeldiscussies, waarbij verschillende door onszelf aangedragen thema’s, zoals de balans tussen werk en privé, aan bod kwamen. Tijdens de Young Professionaldag is er ook altijd een workshop. Deze keer verzorgd door de Bildung Academie. We zijn in koppels van twee op zoek gegaan naar onze passie in het werk dat we doen. Door hierover acht minuten zonder interventie te praten kom je steeds dichter bij de kern. Ik vond het een heel bijzondere ervaring. De dag hebben we afgesloten met nog enkele mooie discussies. Onder andere over uitdagingen die wij tegenkomen in ons werk en mogelijke oplossingen en concrete acties voor deze uitdagingen. Een dag vol waardevolle inzichten.” 

Waardevolle ontmoetingen 

”Het meest waardevolle van deze dagen vind ik dat je van elkaar leert”, zegt Paula. “Soms zit je op één lijn, een andere keer verschil je van mening. Het allermooiste vind ik – en ik denk dat we daar allemaal veel waarde aan hechten – het delen van ervaringen. Ondanks dat je op heel verschillende opdrachten zit, komen we ook gelijksoortige onderwerpen tegen en het is fijn om daarover van gedachten te wisselen.” 

Laura vult aan: “Ik vind het waardevol dat je op zo’n dag elkaar beter leert kennen. Je spreekt elkaar niet zo vaak, omdat je op verschillende locaties zit. De Young Professionaldag is daarom ook belangrijk voor de teambuilding en het groepsgevoel. Twee- tot driemaal per jaar start er een nieuwe groep trainees en soms maakt een Young Professional de overstap naar een onderwijsinstelling. Hierdoor wisselt de groep regelmatig. Door zo’n dag als deze vergroot je de betrokkenheid met elkaar en met Omix.” 

Paula Verschoof, Omix Young Professional

“We kunnen altijd op elkaar terugvallen. Dat is voor de onderwijsinstellingen ook fijn. Je krijgt niet alleen mijn kennis en advies maar ook dat van het netwerk dat achter me staat.” 

Andere studieachtergrond 

Hoewel alle Young Professionals op het gebied van onderwijslogistiek dezelfde taal spreken, doen ze dat allemaal vanuit een andere studieachtergrond. Paula: “Ook daardoor leer je van elkaar. Voordat ik als Young Professional begon, heb ik politicologie gestudeerd. Na mijn afstuderen was ik op zoek naar een baan en kwam ik het traineeprogramma van Omix tegen. Wat mij aansprak aan onderwijslogistiek is dat je echt concreet aan de slag gaat. We kunnen mooie plannen maken en prachtig nieuw onderwijs bedenken, maar hoe ga je dit nu echt organiseren en tot uitvoering brengen in een complexe organisatie? In de afgelopen vier jaar werd ik als Young Professional bij zeven onderwijsinstellingen gedetacheerd. Op dit moment werk ik als procesmanager onderwijslogistiek bij de Dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys, waar ik bezig ben met een implementatietraject. Net als iedere Young Professional begon ook ik met een roosteropdracht. Op welk niveau je uiteindelijk ook terecht komt, het is belangrijk dat je met je voeten in de klei hebt gestaan en echt begrijpt wat er op de werkvloer gebeurt.” 

Ook Laura komt vanuit een heel andere achtergrond: “Ik heb orthopedagogiek gestudeerd en ben in september met het traineeship gestart. Op dit moment ben ik bij de Universiteit Twente aan de slag waar ik me onder andere bezighoud met kwaliteitszorg. Dat sluit ook aan bij mijn achtergrond als orthopedagoog. Het leuke is dat ik als orthopedagoog altijd bezig was met de voorkant van het onderwijs. Hoewel ik me nu meer met de achterkant ervan bezighoud, komt de student nog steeds bij mij op de eerste plek!” 

Kracht van Omix 

Young Professional ben je maximaal voor vijf jaar. Paula: “De eerste twee jaar ben je trainee, waarin je ook fulltime voor opdrachten wordt ingezet. Daarnaast heb je periodiek een terugkomdag waaraan verder gebouwd wordt aan je onderwijslogistieke kennis. Ik zit in mijn vijfde jaar als Young Professional. Daarna blijf ik consultant bij Omix.  

De kracht van onderdeel zijn van de Young Professionals en van Omix is dat we altijd op elkaar kunnen terugvallen. Dat is voor de onderwijsinstellingen waarvoor we werken ook fijn. Je krijgt niet alleen mijn kennis en advies maar ook dat van het netwerk van collega’s dat achter me staat. De Young Professionaldagen dragen bij om dit netwerk te versterken.”