Martijn gaf vorm aan nieuwe functie Radboudumc Health Academy

Martijn gaf vorm aan nieuwe functie Radboudumc Health Academy

In april 2019 startte Martijn Hendrikx bij de Verpleegkundige Vervolgopleidingen van de Radboudumc Health Academy (RHA) als onderwijsondersteuner. Het was een compleet nieuwe functie. Martijn heeft daarnaast ook advies gegeven hoe de functie in de nieuwe organisatiestructuur van de RHA kon worden neergezet. Samen met opdrachtgever Maartje Sanders, manager Organisatie & Logistiek, blikt Martijn terug op een boeiende en leerzame periode.

Tekst: Ellen Smink
Fotografie: Wim Kluvers
Gepubliceerd in januari 2020

Directe aanleiding om met Omix Young Professionals te gaan samenwerken was de behoefte aan ondersteuning bij de Verpleegkundige Vervolgopleidingen, één van de onderwijsterreinen van de Radboudumc Health Academy. Maartje: “De opleiders gaven aan dat ze een hoge werkdruk hadden. Die werkdruk was zo gegroeid omdat ze er naast hun opleiderstaken steeds meer organisatorische taken bij hadden gekregen. Dat ging lange tijd goed, maar is niet toekomstbestendig. De kerntaken van de opleiders komen hiermee onder druk te staan.”

Onderwijslogistieke expertise

“We kozen ervoor om bij het vertrek van een opleider niet weer een nieuwe opleider aan te nemen”, vervolgt Maartje haar verhaal. “In plaats daarvan besloten we een nieuwe onderwijsondersteunende functie neer te zetten. Parallel daaraan liep onze nieuwe organisatiestructuur bij de RHA. Daarin hebben we nu een aparte unit voor Organisatie & Logistiek waaronder het team ‘Organisatie, Planning & Roostering’ valt. Voorheen waren die expertisegebieden er uiteraard ook, maar was het veel meer versnipperd tussen de verschillende werkterreinen. De reden voor deze verandering was dat we onderwijs en logistiek beter als expertise wilden neerzetten. We zijn echter van huis uit geen onderwijslogistiekexpert. Dat was de winst voor ons om met Omix te werken: een organisatie die de nieuwe functie bij de Verpleegkundige Vervolgopleidingen kon invullen én een organisatie die vanuit logistieke expertise kon meedenken in het vormgeven van ons onderwijs.”

Martijn Hendrikx, Young Professional

De grootste opgave was ervoor te zorgen dat de opleiders vertrouwen in deze functie kregen waardoor ze taken los konden laten.”

Cultuuromslag

Maartje vult aan: “Natuurlijk lag het gevoelig: kunnen we wel loslaten en vertrouwen geven? Het voordeel van Martijn is dat hij van buitenaf komt en er daardoor objectiever naar kan kijken. Aanvullend aan het daadwerkelijk invullen van de functie, was het inzichtelijk krijgen van waar we zaten. We hadden nog geen analyse gemaakt vanuit de verschillende perspectieven van de belangrijke stakeholders: waar lopen ze tegenaan, waar zit dat dan in en welke taken halen we weg bij de opleiders en brengen we bij de ondersteuning onder? Martijn heeft die analyse uitgevoerd. De meerwaarde daarvan vond ik dat men zich gehoord voelde. Het is toch een cultuuromslag. In het verleden was vooral de inhoud leidend. Dat is prima, maar dat ging zo ver dat er een kloof ontstond tussen het onderwijs en het organiseren van dat onderwijs. Je kunt het wel mooi bedenken, maar als je het niet kan wegzetten in de ruimtes en/of de docentenbezetting is het niet uitvoerbaar. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van het onderwijs goed blijft. Daarom hebben we in de nieuwe structuur Organisatie & Logistiek als volwaardige partner apart als unit neergezet. Wij maken het onderwijs mede mogelijk. Daarom is in de basis een gelijkwaardige samenwerking van belang. Het aanbod van de RHA varieert van medische en verpleegkundige (vervolg)opleidingen tot bachelors en masters geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en research. In de oude structuur hadden de (vervolg)opleidingen en de academische opleidingen allemaal eigen medewerkers. Door los van elkaar te werken ben je ook kwetsbaarder bij uitval. Dat zag je vooral bij de verpleegkundige vervolgopleidingen waar een klein team zit. In de nieuwe structuur is het fysiek en organisatorisch hetzelfde team, waardoor je kan uitwisselen, van elkaar kan leren en elkaar bij pieken kan vervangen.”

Blij met gelijkwaardigheid

Martijn kijkt tevreden terug op de afgelopen periode. “Ik heb me hier van begin af aan heel erg welkom gevoeld. Vanaf dag één stonden mensen open voor me. Ik heb veel geleerd, vooral ook omdat het een organisatie in verandering is. Ik vind gelijkwaardigheid tussen onderwijs en onderwijsorganisatie en logistiek belangrijk. Als Young Professional met verschillende opdrachten zie je nog weleens dat ondersteunend personeel zich ondergesneeuwd voelt door het onderwijs. Ik denk dat beide partijen er meer aan hebben als je op gelijke voet staat. Ik vind dat een mooie ontwikkeling. Als je van begin af aan beide partijen erbij betrekt en samen bespreekt wat de visie is en wat er mogelijk is met de middelen die er zijn, ga je samen uiteindelijk naar beter onderwijs met minder frustratie achterin.”