Omix Kompas

Omix Kompas geeft antwoord op vragen die te maken hebben met de organiseerbaarheid, doceerbaarheid en studeerbaarheid van het geboden onderwijs.

Nieuw kompas maakt navigeren in het onderwijs makkelijker

Wij krijgen vaak vragen vanuit het onderwijs met betrekking tot planning en roostering. Is er echt een tekort aan lokalen en moeten we gaan bouwen? Hoe vaak zijn er roosterwijzigingen en waardoor worden die veroorzaakt? Hoe staat het met de belasting van onze docenten? En met die van onze studenten? Bij het zoeken naar de antwoorden op bovenstaande vragen tasten onderwijsinstellingen veelal in het duister. Er is weinig inzicht in de dynamiek en complexiteit van onderwijslogistiek, wat sturing op dit terrein moeilijk maakt. En dat terwijl een gebrekkige organisatie van het onderwijs een direct effect heeft op de kosten en de kwaliteit van het onderwijs.

Daarom komt Omix met een nieuwe dienstverlening die het gemakkelijker maakt om te navigeren: Omix Kompas. Omix Kompas levert transparante, actuele en eenduidige managementinformatie op het gebied van onderwijslogistiek. Met Omix Kompas krijgen onderwijsinstellingen inzicht in de kwaliteit van hun bedrijfsvoering. Het stelt managers en bestuurders in staat om hun organisatie te beoordelen, knelpunten vast te stellen en verbeteringen tot stand te brengen.

Samen werken aan goede
duurzame onderwijslogistiek

Wat Omix Kompas nog interessanter maakt is de onderwijslogistieke benchmark die erbij ontwikkeld wordt. Met deze benchmark wordt het voor alle deelnemende onderwijsinstellingen mogelijk om hun eigen prestaties af te zetten tegen die van vergelijkbare, geanonimiseerde, collega-onderwijsinstellingen. Waardevolle informatie die u meer inzicht geeft. 

Deelname aan Omix Kompas is kosteloos en vereist, afgezien van het beschikbaar stellen van geanonimiseerde onderwijslogistieke data, zoals roostergegevens, geen extra inspanningen van uw organisatie. De managementinformatie die Omix Kompas geeft is gebaseerd op actuele data en zorgt ervoor dat u meer zicht en grip op de kosten en de kwaliteit van uw bedrijfsvoering krijgt. 

Wij leveren kennis en ervaring aan onze klanten om vanuit onze passie Beter Onderwijs te realiseren.

‘Het gebouw is te klein!’
Een klacht die we vaak horen

“Als adviseur op het gebied van roosteringsprocessen komen wij binnen bij veel verschillende onderwijsinstellingen. Een klacht die wij vaak horen als het gaat om roostering is: ‘Het past niet, het lokaal of het gebouw is te klein’. Dat is een heel vervelend probleem voor zowel studenten als docenten, maar wat is precies de oorzaak van dit probleem? Is het inderdaad een kwestie van te weinig ruimte of is er iets anders aan de hand? Zonder concrete informatie, over bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de lokalen op verschillende momenten van de dag of van de week, is het lastig om goed inzicht te krijgen in waar het precies knelt en in welke richting naar een oplossing gezocht kan worden. Het blijft dan bij een onderbuikgevoel. 

Een onderbouwd advies voor
een snel en goed inzicht

Wij geven u inzicht in uw eigen onderwijslogistiek situatie. Aan de hand van de al beschikbare informatie uit gepubliceerde roosters maken wij analyses. Omix Kompas geeft niet alleen inzichten, maar vult deze aan met een stukje advies. Deelnemende onderwijsinstellingen ontvangen kosteloos twee keer per jaar een analyse waarmee de inzet van mensen, ruimte en middelen geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van deze feitelijke informatie kunt u vervolgens veel gerichter kijken naar uw huidige situatie. 

Misschien is het wenselijk om lokalen uit te breiden of aan te passen, maar wellicht is dat niet nodig als het onderwijs slimmer georganiseerd wordt. Met de actuele informatie, die Omix Kompas heel overzichtelijk presenteert in tabellen en grafieken, kan de discussie over dit soort vraagstukken gevoerd worden op basis van feiten in plaats van gissingen. Omix wil bijdragen aan beter onderwijs, werkt u hier samen met ons aan mee? 

Wilt u meer weten, of onze hulp inschakelen bel naar 0570 56 35 55
of neem direct contact op met Charlotte.

Charlotte van Vught