“Onderwijs­planning is vaak een blinde vlek in onderwijs­organisaties.”

“Onderwijs­planning is vaak een blinde vlek in onderwijs­organisaties.”

Wat verstaan we onder onderwijsplanning? “Vaak worden onderwijsplanning en roostering op één hoop gegooid, maar ze zijn wezenlijk verschillend. De onderwijsplanning houdt in dat je al in het beginstadium van je onderwijsproces gaat kijken wie en wat je precies nodig hebt om het curriculum dat je wilt aanbieden ook daadwerkelijk georganiseerd te krijgen. Zonder dat je dat al helemaal vertaalt naar specifieke uren en dagen.

Hoeveel lesuren heb je nodig? Hoeveel lokalen? Hoeveel docenten? Wat voor hulpmiddelen? De onderwijsplanning maakt dat inzichtelijk en geeft ook meteen inzicht in mogelijke knelpunten, zowel organisatorisch als financieel. Die knelpunten kun je dan samen bespreken en binnen de onderwijskundige kaders zoeken naar alternatieven zodat er een werkbare situatie ontstaat voor iedereen.”

Tekst: Koen van den Eshof
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in februari 2019

Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor onderwijsplanning?


“Onderwijsplanning is een stap die vaak ondoordacht of onnauwkeurig wordt gedaan. Je zou het een blinde vlek kunnen noemen binnen veel onderwijsorganisaties. Door het ontbreken van de juiste informatie, tools en mensen, bij elkaar op het juiste moment, is het op veel plekken moeilijk om hier goed grip op te krijgen.

De docenten zijn druk met de inhoudelijke kant van het onderwijs en later in het jaar, op het moment dat de roosters gemaakt moeten worden, gaat de roostermaker puzzelen. In veel gevallen blijkt dan dat het onderwijs zoals de docenten het hebben ontworpen, niet organiseerbaar is op de manier die men in gedachten had. Dit is frustrerend voor de docenten én voor de roostermakers, bovendien is het dan vaak al te laat om nog met een goed plan B te komen. Dit alles zet de kwaliteit van de opleiding onder druk.”

Koen van den Eshof, Omix Onderwijsplanners

“De gunstige effecten van een goede, tijdige onderwijsplanning werken op meerdere vlakken door.”

Wat heeft het onderwijs te winnen met een goede onderwijsplanning?

“De gunstige effecten van een goede, tijdige onderwijsplanning werken op meerdere vlakken door. Op de eerste plaats is het fijn voor studenten als de opleiding waarvoor ze zich hebben ingeschreven, ook echt levert wat in de wervingsbrochures is aangeboden, zowel voor wat betreft inhoudelijke onderwijskwaliteit als de praktische aspecten.

Daarnaast is het prettig voor docenten dat ze hun ideeën over goed onderwijs, zo veel mogelijk in de praktijk vertaald zien worden. Bovendien kan een goede, tijdige planning voorkomen dat docenten onverwacht op het laatste moment hun lesprogramma moeten aanpassen. Voor de roostermakers is het prettig omdat het roosteren op basis van een doordachte onderwijsplanning geen onmogelijke puzzel meer wordt, maar een leuke, uitdagende puzzel die mooi gelegd kan worden.

En last but not least: een goede onderwijsplanning maakt het van te voren mogelijk om verschillende onderwijsscenario’s door te rekenen. De onderwijsmanager krijgt meer inzicht in de budgettaire effecten van een opleiding en kan weloverwogen keuzes maken. Tel uit je winst.”