Van elkaar leren en evalueren

Van elkaar leren en evalueren

“Durf te vragen, en durf successen én mislukkingen te delen”, was een van de opgaven aan schoolleiders en schoolbesturen die Inspecteur-generaal van het Onderwijs, drs. Monique Vogelzang gaf in haar voorwoord van ‘De Staat van het Onderwijs 2019’. “Van elkaar leren en goed evalueren helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders om hun energie te steken in oplossingen die zich al bewezen hebben, in plaats van zelf het wiel uit te moeten vinden en tot tal van wisselende oplossingen te komen. Dat kan ook de werkdruk verlichten”, schrijft de inspecteur-generaal, om er aan toe te voegen dat sectorraden, wetenschappers, lerarenopleidingen, lectoraten en kennisinstituten bij uitstek partijen zijn die de bredere uitwisseling van kennis en ervaring zouden moeten organiseren en stimuleren.

Tekst: Ellen Smink
Beeld: Lilian van Rooij / Ben Ruiter
Gepubliceerd in november 2019

Wat voor het onderwijs geldt, geldt zeker ook voor het organiseren van dat onderwijs. Om die reden introduceerde Omix vorig jaar Omix Kompas, het eerste Nederlandse analyseplatform voor onderwijslogistiek. Met Omix Kompas kunnen onderwijsinstellingen geanonimiseerde onderwijslogistieke informatie vergelijken met hun eigen prestaties op dit gebied. Omix Kompas verzamelt gedetailleerde roostergegevens, analyseert deze data en zet die, vergezeld van een stukje advies, om in heldere rapportages en visualisaties in de vorm van overzichtelijke tabellen en grafieken.

Unieke benchmark

“Op basis van dit analyseplatform kunnen de deelnemers meer datagedreven werken en zo goed inzicht krijgen in de kwaliteit van hun eigen rooster”, zegt Remco Besselink, algemeen directeur van Omix. “Omdat Omix Kompas het enige platform op het gebied van onderwijslogistiek is, biedt het tevens een unieke benchmark op basis van informatie die tot nu toe niet beschikbaar was. Hierdoor krijgen deelnemers beter zicht op waar het goed gaat in hun eigen organisatie en wat er nog beter kan.”

Optimale inzet

“Een goede onderwijslogistieke organisatie zorgt voor een optimale inzet van mensen, ruimte en middelen”, is de stellige overtuiging van Remco Besselink. “Daarmee voorkom je verspilling en overbelasting. Duurzaamheid is ook in het onderwijs een belangrijk aspect. Ik ben het met Monique Vogelzang eens als zij zegt dat het onderwijs zijn energie beter kan steken in oplossingen die zich al bewezen hebben, in plaats van zelf het wiel opnieuw uit te willen vinden. Ook op het gebied van onderwijslogistiek kun je van elkaar leren. Omix Kompas biedt een platform om op basis van overzichtelijke data-analyses je eigen organisatie te vergelijken met andere deelnemende onderwijsinstellingen. Zo motiveer je elkaar en leer je van elkaar. Dat leidt tot een duurzame indeling van de onderwijslogistiek op het gebied van mensen, ruimte en middelen.”

Samen beter onderwijs

De visie van Omix is ‘Beter Onderwijs’. Remco Besselink: “Met Omix Kompas zien wij een goede manier om hieraan met onze expertise een bijdrage te kunnen leveren. Deelname aan Omix Kompas is kosteloos. Het vereist, afgezien van het beschikbaar stellen van geanonimiseerde onderwijslogistieke data, zoals roostergegevens, geen extra inspanningen. De rapportages en het advies dat Omix Kompas meegeeft aan de deelnemers zorgen ervoor dat onderwijsinstellingen zelf aan de slag kunnen. Jaarlijks ontvangen zij een basisanalyse die is gebaseerd op actuele data, waarmee zij de inzet van eigen mensen, ruimte en middelen kunnen optimaliseren. Omix wil stimuleren dat onderwijsinstellingen zelf aan de slag gaan met wat ze zonder externe hulp al kunnen bereiken.”

Het aantal deelnemers aan Omix Kompas is in korte tijd al flink gegroeid. Toch is de Omix-directeur nog niet tevreden. “Een dergelijk platform voor informatie- en kennisdeling werkt alleen als er genoeg onderwijsinstellingen uit verschillende categorieën deelnemen. Als meer onderwijsinstellingen meedoen, kunnen we samen nog beter onderwijslogistieke data vergelijken en van elkaar leren. Vanaf deze plek wil ik daarom onderwijsinstellingen van harte uitnodigen om zich aan te melden. ”