Beter Onderwijs, dat is waar Omix voor staat en gaat. Onderwijs is nooit af en vraagt om de continue inzet en toewijding van docenten, studenten en onderwijs­ondersteunende professionals.

De missie, visie en waarden

van Omix

Beter Onderwijs, dat is waar Omix voor staat en gaat. Onderwijs is nooit af en vraagt om de continue inzet en toewijding van docenten, studenten en onderwijsondersteunende professionals. Wij willen bijdragen aan een leer- en werkklimaat waarin alle betrokkenen kunnen excelleren, aan een onderwijsorganisatie waar professionals vanuit onderwijs en bedrijfsvoering hun krachten bundelen voor de beste kwaliteit van onderwijs in alle facetten, altijd gericht op de student van nu en van morgen.

Het is onze visie dat goed onderwijs alleen werkt als het ook goed georganiseerd is. Daarom streven wij naar continue verbetering van de onderwijslogistiek; alle processen die ondersteunend zijn aan het onderwijs, vanaf het moment van onderwijsontwikkeling tot aan de diplomering. Onderwijs en onderwijslogistiek zijn twee verschillende vakgebieden, die elkaar nodig hebben. Omix zorgt voor verbinding, begrip en balans tussen deze twee werelden, waardoor samenwerking ontstaat en meerwaarde wordt gecreëerd.

We zorgen voor

verbinding, begrip en balans tussen onderwijs en onderwijslogistiek

Dit doen wij door het leveren van onderwijslogistieke professionals voor onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo, door het trainen en opleiden van managers en medewerkers werkzaam in onderwijsondersteuning en door het uitvoeren van onderzoek. Wij ontwikkelen innovatieve tools om procesverbeteringen te stimuleren en stellen vakkennis gratis beschikbaar. Daarnaast brengen wij professionals vanuit verschillende disciplines en onderwijsinstellingen samen om kennisuitwisseling te stimuleren.

Omix medewerkers hebben

passie voor het onderwijs

Als belangrijkste ambassadeurs van Omix dragen onze medewerkers de missie en visie uit, zowel in communicatie, houding als gedrag. Omix medewerkers hebben passie voor het onderwijs, hebben oog voor verbeterpunten en maken deze bespreekbaar, altijd vanuit samenwerking. Wij zijn omgevingssensitief en luisteren met oprechte aandacht naar de uitdagingen en wensen van onze klanten, want uiteindelijk bepalen zij hoe zij invulling willen geven aan Beter Onderwijs in hun eigen organisatie. Wij zien ondersteuning als vriend van de inhoud en denken niet in problemen maar in oplossingen. Vanuit een faciliterende rol adviseren wij en steken ook zelf de handen uit de mouwen om samen met medewerkers en managers, de gewenste verbeteringen te realiseren. Wij durven onze positie als experts en critical friend in te nemen als de situatie daar om vraagt. Daarnaast zetten wij ons netwerk in voor het delen van kennis en ervaring, zowel intern als extern. Wij brengen mensen met elkaar in contact.

Omix zorgt voor verbinding, begrip en balans tussen onderwijs en onderwijs­logistiek.

Het streven naar continue verbetering

betrekken wij ook op onszelf

Binnen Omix krijgen medewerkers de ruimte en ondersteuning om te leren en hun talenten te ontwikkelen. Dit beschouwen wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van het management en iedere individuele medewerker. Hoewel wij vanuit gedeelde waarden toewerken naar een gezamenlijk doel, waarderen wij ook ieders eigenheid. Wij streven naar diversiteit en nemen onze verantwoordelijkheid om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer te betrekken bij het werkproces. Als onderwijslogistiek dienstverlener streven wij naar een gezonde bedrijfsvoering met een maatschappelijke waarde. Wij leveren kennis en kunde aan onze klanten om vanuit onze passie Beter Onderwijs te realiseren. Hierbij dragen wij zorg voor duurzame inzetbaarheid van onze collega’s en medewerkers in het onderwijs. Dit doen wij met respect voor het klimaat.

Remco Besselink
Algemeen Directeur
remco.besselink@omix.nl
Rudi ter Riet
Oprichter
rudi.ter.riet@omix.nl