Omix Logo

MVO

Werken aan een duurzame samenwerking

Duurzaam omgaan met onze planeet en onze mensen. Wij werken niet alleen samen aan beter onderwijs, maar kijken ook naar onze bijdrage aan de maatschappij. In de basis is Omix zelf ook een school, we kijken naar de juiste match, leiden onze collega’s op en zorgen voor een goede basis bij hun opdrachten. We werken graag vanuit onze kracht en hebben daarom voor een viertal speerpunten gekozen die hier goed bij aansluiten.

Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs ligt ontzettend dicht bij onze kracht en kern. Onze dienstverlening voor het onderwijs is het ondersteunen bij de processen achter schermen. Daarin werken wij volgens de filosofie dat goed onderwijs alleen werkt als het ook goed georganiseerd is. Zo proberen wij het onderwijs beter en leuker te maken voor docenten en studenten in het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.

Gemiddeld volgen mensen in Nederland 11,7 jaar onderwijs. Onze eigen opleidingen dragen bij aan het leven lang leren principe. Voor starters hebben wij een tweetal traineeships, die zo onderwijslogistieke kennis krijgen. Daarnaast faciliteren wij een opleiding tot planner en roostermaker voor carrièreswitchers. Zo kunnen zij met wat extra kennis en handvatten de switch naar het onderwijs maken. De inhoud wordt gegeven door mensen uit de praktijk en is direct toepasbaar. Juist door de input van mensen uit het werkveld houden we de actualiteiten in de opleiding.

MVO

Gezondheid en welzijn

De diversiteit in het Omix is zeer groot, van starters tot zeer ervaren mensen op de arbeidsmarkt. Een goede gezondheid en welzijn van onze medewerkers is voor ons erg belangrijk. De balans tussen werk en privé, maar ook de aansluiting van de opdrachten bij de wensen van onze consultant krijgt erg veel aandacht. Naast een medewerkerstevredenheidsonderzoek welke tweejaarlijks wordt uitgevoerd, wordt er ook met het individu gekeken naar de balans.

Het speerpunt ‘gezondheid en welzijn’ zetten we op diverse manieren op de agenda. Zo zijn er sportactiviteiten waar collega’s aan mee kunnen doen en wordt er ook op initiatief van medewerkers in teamverband meegedaan aan sportwedstrijden en goede doelen lopen. Ook de mentale gezondheid vergeten we niet. Zo zijn de lijnen erg kort en heerst er een open cultuur. Alles wat er speelt is bespreekbaar, juist de combinatie met privé. We reizen veel naar onze opdrachtgevers, wat ook meer tijd in beslag neemt. Daarom heeft iedere Omix’er de mogelijkheid om te overnachten in de buurt van hun opdracht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eerlijk werk en economische groei

In het onderwijs speelt een leven lang leren, of leven lang ontwikkelen al enige tijd. Door het opleiden en bijscholen van mensen die een nieuwe stap willen zetten, of een complete carrièreswitch willen maken dragen wij hieraan bij. We zijn ontzettend trotst dat we voor ruim 80 procent van de mensen die onze opleiding volgt ook een geschikte werkplek in het onderwijs vinden. Een groot aantal van de carrièreswitchers die bij ons komen zijn 50+ers. Met wat extra handvatten bieden wij hen ook de kans om een vervolgstap te zetten. Kwaliteit blijft hierbij voorop staan, zowel in de opleiding, maar ook de kwaliteiten van onze medewerkers.

Het netwerk dat binnen Omix is ontstaan biedt niet alleen starters, maar ook ervaren consultants de kans om over hun eigen expertisegebieden heen te kijken en van elkaar te leren. Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn hierin een onderdeel van het traineeship, waardoor young professionals zichzelf blijven ontwikkelen en steeds complexere vraagstukken aan gaan.

Klimaatactie

Een groot deel van onze medewerkers reist met het openbaar vervoer. Klimaatactie is een speerpunt waar we bewust mee bezig zijn. Dit zit hem in de kleine dingen, zoals een FSC-keurmerk voor al ons papier om verantwoord bosbeheer te ondersteunen. Gebruikmaken van duurzame opties bij relatiegeschenken en cadeaus voor medewerkers. Maar ook onze dienstverlening Anna van Omix, waarbij we op afstand onderwijsinstellingen helpen bij de roostering. Zo proberen wij het woon-werkverkeer aanzienlijk te verkleinen.

Wij blijven niet stilstaan

We blijven innoveren bij Omix blijven. Als bedrijf willen we ieder jaar weer een stapje verderzetten in ons MVO-beleid. Samen met onze medewerkers kijken we naar de mogelijkheden, wensen en behoeftes. Alle kleine beetjes dragen uiteindelijk bij aan een betere wereld.