Omix Logo

Het belang van onderwijslogistiek in het hoger beroepsonderwijs

In het hoger beroepsonderwijs komen het wetenschappelijk onderwijs en het meer praktijkgerichte middelbaar beroepsonderwijs samen. Hogescholen zijn gericht op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Vanuit een onderwijslogistiek standpunt is de mix van praktijkonderwijs en theoretisch onderwijs een uitdaging. Voorbeelden van onderwijslogistieke vraagstukken zijn bijvoorbeeld de verdeling van schaarse lokalen, zoals hoorcollege zalen, laboratoria en computerlokalen. Andere vraagstukken, zoals online proctoring, zijn ook steeds vaker in de schijnwerpers te vinden.

Vanuit diverse expertisegebieden detacheert Omix ervaren professionals die zowel bij capaciteits- als kennisproblemen kunnen ondersteunen. Zo helpen onze ervaren roostermakers bij het oplossen van roostervraagstukken, nemen diplomawaardeerders het werk uit handen om studenten te certificeren voor een vervolgopleiding, kunnen onze ATI-teamleiders ondersteunen bij het aanmeldproces van nieuwe studenten en staan onze SIS-experts klaar om ervoor te zorgen dat de systemen optimaal worden ingericht.

Informatie aanvragen

  * verplicht veld

  Vraag vrijblijvend informatie aan

  30+ HBO scholen
  kiezen voor Omix

  Omix’ werkwijze

  Heeft jouw onderwijsinstelling onderwijslogistieke vraagstukken of capaciteitsproblemen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers. Samen komen wij tot de kern van het probleem en zoeken we een gepaste oplossing met een Omix professional die de benodigde kennis en expertise heeft. Goed onderwijs werkt alleen als het goed georganiseerd is.

  Onze werkwijze

  Onderwijslogistieke professionals voor de hogeschool

  Wanneer het op onderwijslogistiek aankomt in het hbo, is er expertise nodig in de specifieke randvoorwaarden voor het gegeven onderwijs. Alvorens de studieloopbaan begint, gebeurt er al veel in het proces van aanmelding, toelating en inschrijving. Nadat de student ingeschreven is, moeten de roosters gemaakt worden, dient de studievoortgang bijgehouden te worden en komen er gedurende de studieloopbaan vaak nog wijzigingen vanuit de overheid of het onderwijs om de hoek kijken. De onderwijslogistieke processen en systemen vanaf curriculum tot en met de examinering zijn constant aan verandering onderworpen.

  Vele handen maken licht werk

  Er zijn veel facetten binnen onderwijslogisitiek die bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs en daarmee de studieloopbaan van de student. Vanuit onderwijslogistieke expertise, met oog voor docent, student en de onderwijsvisie werken wij mee aan het onderwijs. Omix detacheert professionals die ervaren zijn en/of intern zijn opgeleid in onze verschillende trainingstrajecten.

  Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

  Ik heb Omix ervaren als een prettige samenwerking partner, waarbij openheid over mogelijkheden, maar ook over onmogelijkheden vanzelfsprekend was. Omix komt altijd in beeld als er iets binnen een eigen organisatie tijdelijk opgelost moet worden. Het heeft mij vertrouwen en rust gegeven dat ik steeds vanuit die openheid met Omix kon schakelen.

  Martine Klunder HAN (teamleider functioneel beheerders)