Omix Logo

Roosterplanning als sterk fundament

Het meest in het oog springende eindproduct van de onderwijsbedrijfsvoering is het rooster. Dit is voor studenten en docenten een basis element van een succesvolle onderwijsinstelling. Voor de bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling is het hooghouden van verschillende ballen daarbij dagelijkse kost. Hoe zorgen we ervoor dat 25.000 studenten zo optimaal mogelijk verdeeld worden over 2.500 docenten en 1.000 ruimtes? Om deze roosterpuzzel op te lossen, heeft Omix een team van planners en roostermakers.

Voordat het rooster kan worden gemaakt, is er een gedegen roosterplanning nodig. Deze start met een meerjarenplanning: het zo genoemde strategisch plannen. Hierbij worden vraagstukken beantwoord als: zijn de curricula op orde, hoeveel studenten verwachten we de komende jaren, hebben we de juiste docentbezetting voor deze groep studenten en past iedereen in de beschikbare ruimtes? Op basis hiervan kan vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De jaarplanning kan worden gemaakt waarbij het juist inzetten van docenten een belangrijk onderdeel vormt. Zodra deze planning volledig en helder is, kan het rooster worden gemaakt voor zowel de lessen, de tentamens als de examens.

Het team van Omix bestaat onder andere uit ervaren consultants met specifieke kennis binnen de keten van planning en roostering. Zij beschikken over de capaciteiten en ervaring om snel in te kunnen springen bij behoefte aan ondersteuning en advisering op dit gebied.

Daarnaast worden er door Omix ook specialisten opgeleid tot planner en roostermaker. Door middel van het bijbrengen van de juiste kennis over onderwijslogistieke processen en planning- en roosterprogramma’s, kunnen zij snel ingezet worden bij onderwijsinstellingen vanaf het voortgezet onderwijs tot aan universiteiten. Deze planners en roostermakers kunnen na een vooraf bepaalde periode van detachering door onderwijsinstellingen worden toegevoegd aan hun eigen vaste team.

Planner roostermaker

Door onze uitgebreide ervaring in de roostering zijn onze ‘planner roostermakers’ in staat jouw visie op het onderwijs te vertalen naar een goed rooster. Een goed rooster zou doceerbaar, studeerbaar, organiseerbaar en betaalbaar moeten zijn. Ons team bestaat uit gepassioneerde, vakkundig opgeleide Omix roostermakers, die werken binnen de keten van planning en roostering in het onderwijs. Het eindproduct van deze keten, namelijk het rooster, kan zowel op een positieve als negatieve manier veel impact hebben op de werkbeleving van docenten en de studie-ervaring van studenten. De opgedane ervaring in het vakgebied en het grote netwerk van Omix zorgen ervoor dat er snel geschakeld kan worden. Planner roostermakers worden bij Omix intern opgeleid om zowel zelfstandig, als in teamverband, aan de slag te kunnen binnen de omgeving van de onderwijsinstelling.

Roostermaker VO

Hoofdroostermaker

Het realiseren van een roosterplanning in het voortgezet onderwijs is een vak apart ten opzichte van roosteren in het mbo en hoger onderwijs. Voor specifieke roosters in het voortgezet onderwijs hebben wij professionals beschikbaar. Een van de meest belangrijke hiervan is de hoofdroostermaker. Deze professionals bereiden de jaarplanning van het onderwijs voor en adviseren de schoolleiding hierin. Bovendien realiseren deze professionals een tal ‘speciale roosters’ in combinatie met andere roostermakers. Tot slot beheren deze professionals het roosterprogramma van de school en kunnen zij aan de hand hiervan verbeteringen voorstellen en implementeren. Achteraf staan zij ook garant voor een gedegen evaluatie van het proces om daarmee de directie te adviseren. Ze fungeren als planner en als roosteraar.

Formatieplanner

Dagroostermaker

Als dagroostermaker is het belangrijk snel te kunnen schakelen. Zo kan het zijn dat er, door ziekte of andere uitval, aanpassingen in het rooster moeten komen om de lessen op te vangen of de tijd elders in te zetten. Doordat er steeds vaker wordt gevraagd om flexibiliteit bij zowel de leerlingen als de docenten is het van belang dat een roostermaker de school goed kent. Daarnaast individualiseert het onderwijs steeds meer. Leerlingen versnellen, vertragen of volgen vakken op andere niveaus. Deze verschillende leerroutes moeten goed worden geïntegreerd in het rooster. Onze dagroostermakers zorgen ervoor dat zij de school en onderwijsvisie goed begrijpen, zodat het rooster zo goed mogelijk aansluit aan de behoeftes en verwachtingen. Bij Omix worden roostermakers opgeleid te werken met verschillende roosterpakketten om aan te sluiten bij de visies, behoeftes en verwachtingen van de roosterplanning.

Emma Helpt Werksituatie 16

Roosterplanning onderwijs

Kijkend met een helicopterview faciliteren onze medewerkers het planningsproces vanaf de planningsfase tot aan de roostering, ofwel het proces van roosterplanning. Hierbij houden zij rekening met wensen omtrent het implementeren van nieuwe onderwijsvormen zoals individualistische leerroutes. Zij kijken naar de mogelijkheden op het gebied van onderwijsontwikkelingen en hoe deze kunnen worden toegepast binnen jouw onderwijsinstelling.

Onderwijsplanner

Formatieplanner

Formatieplanners zijn een essentieel onderdeel van het roosterteam om ervoor te zorgen dat alle partijen in de roosterplanning goed worden vertegenwoordigd. Hierbij wordt gekeken naar de beperkingen, maar vooral ook de mogelijkheden. Een formatieplanner zet zich specifiek in voor de belangen van het personeel. Zijn er bijvoorbeeld docenten die bepaalde dagen vrij willen, dan brengt de formatieplanner dit in kaart. Op deze manier kan de roostermaker hier rekening mee houden.

Emma Helpt Werksituatie 19

Projectadviseur (docenten)planning

Onze projectadviseurs zijn tijdelijke invallers die roostermakers en eventueel directie of schoolleiders kunnen begeleiden bij het maken van een optimale roosterplanning. Zij delen hun expertise in alle fasen van het proces en zijn een sparringpartner om ideeën en strategieën mee te bespreken. Vanaf ontwikkeling tot implementatie zijn onze specialisten daar om vitale knelpunten te verhelpen om ervoor te zorgen dat er een gezond rooster wordt gemaakt.

Groepsfoto Onderwijsplanners

Implementatiebegeleider

Omix heeft ook gespecialiseerde implementatiebegeleiders in dienst. Zij ondersteunen de roostermakers en maken de vertaalslag naar de praktijk. In de eindfase van de roosterplanning moet het rooster worden getest, opgeleverd worden aan de directie en na goedkeuring worden geïmplementeerd. Onze implementatiebegeleiders hebben ervaring in het aansturen van deze laatste fase. Zo zorgen wij ervoor dat, ook met de overgang naar nieuwe software, het rooster gewaarborgt blijft.

Iris Metselaar Omix 3

Teamleider planning en roostering

De teamleider planning en roostering is de eindverantwoordelijke voor alle planning en roosterwerkzaamheden. Kortom, voor de gehele roosterplanning. Deze teamleider overziet het complete proces en wordt ondersteund door de implementatiebegeleiders, projectadviseurs en de verschillende planningspecialisten. Voornamelijk bij mbo-instellingen en ho-instellingen bestaan de planning- en roosterteams uit een groot aantal collega’s. Door vanuit dezelfde visie te werk te gaan, zorgt de teamleider planning en roostering ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en er samen wordt gewerkt aan een gezond rooster. Passend bij de visie van de onderwijsinstelling.

Iwan Brouns

Wil je meer weten?

of neem direct contact op met.

Iwan Brouns

Iwan Brouns

Accountmanager MBO/HO/WO

Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    * verplicht veld

    Of bel ons

    Tel Icon 0570 56 35 55

    Vraag vrijblijvend informatie aan