Omix Logo

Wij zijn Omix!

Onderwijslogistiek. Hoewel het een allesomvattend begrip is voor wat wij doen, zal het voor velen een stuk meer omvatten dan in eerste instantie gedacht. Al ruim 20 jaar gaan en staan wij voor ‘beter onderwijs’. Vanuit onze expertise maken wij de vertaalslag van onderwijs naar onderwijslogistiek en andersom. Onderwijs en onderwijslogistiek zijn twee verschillende vakgebieden die niet zonder elkaar kunnen. Met de onderwijslogistieke eindgebruiker in gedachten zorgt Omix voor verbinding, begrip en balans tussen deze twee werelden.

Dit doen wij door het leveren van onderwijslogistieke kennis en capaciteit aan onderwijsinstellingen in het vo, mbo, hbo en wo. Onze professionals werken vanuit verschillende expertises en achtergronden, samen met onderwijsinstellingen, aan hun onderwijs. Het rooster is het meest bekende product van de onderwijslogistiek. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Andere belangrijke processen binnen de onderwijslogistiek waar wij ons mee bezighouden, zijn bijvoorbeeld ATI (aanmelding, toelating en inschrijving), studievolg, functioneel beheer, toetsing en examinering. Naast ondersteuning bij kennis- en capaciteitsvraagstukken in onderwijslogistiek, zetten wij ons netwerk in voor het delen van kennis en ervaring binnen het onderwijs in binnen- en buitenland.

Omix Logo
Muts

Het ontstaan van Omix – 2002

Omix begint in haar rol als een van de vier leveranciers bij het ontwikkelen van Studielink. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste onderwijslogistieke detacheerder.

Omix Verhuist

Omix verhuist – 2008

In 2008 verhuist Omix naar de Brinkpoortstraat 24 te Deventer.

Roostervakschool

Roostervakschool – 2012

Als eerste van Nederland start Omix een opleidingstraject tot “roostermaker 2.0”. Sindsdien zijn er meer dan 500 mensen opgeleid door Omix, waarvan 75% direct een baan binnen de onderwijslogistiek heeft kunnen vinden.

Young Professionals

Omix Young Professionals – 2013

Een jaar na het succes van de roostervakschool begonnen we een opleiding voor kersverse universitaire alumni om ze middels een traineeship op te leiden tot professionals met specialistische kennis binnen de onderwijslogistiek.

Mbo Toegevoegd

MBO wordt aan de sectoren toegevoegd – 2014

Steeds vaker kregen we verzoeken vanuit het MBO om bij te springen en te helpen in onderwijslogistieke processen. Deze bieden we sinds 2014 aan het MBO. Bovendien is 2014 het jaar dat de Link voor het eerst is uitgebracht.

Emma Helpt

Emma Helpt – 2017

Voor het voortgezet onderwijs zijn we gestart met het detacheren van roostermakers onder het label Emma Helpt.

Naamwijziging

Naamwijziging van Omix Roostervakschool – 2018

Omix is meer dan een opleidingsinstelling. Met de naamswijziging van de Roostervakschool naar Omix Onderwijsplanners communiceren we dat we ook een vast team van professionals hebben voor alle vraagstukken wat betreft planning en roostering.

Anna Ontzorgt

Anna Ontzorgt – 2018

Anna Ontzorgt detacheert haar professionals niet aan onderwijsinstellingen, maar biedt onderwijsinstellingen de service om hun onderwijslogistieke processen aan de professionals van Anna Ontzorgt uit te besteden.

Onderwijs Show

De Beter Onderwijs Show – 2018

Een dag vol inspiratie, interactie en netwerken met collega’s uit het onderwijs. De Beter Onderwijs Show is mede mogelijk gemaakt door AFAS Software.

Omix Kompas

Omix Kompas – 2019

Omix Kompas is een big data-analysetool en levert transparante, actuele en eenduidige managementinformatie op het gebied van ruimtegebruik, doceerbaarheid en studeerbaarheid van het geboden onderwijs.

Expertises Uitbreiding

Expertises uitbreiden – 2020

Waar Omix vanaf oprichting bezig is geweest met alle facetten van het organiseren van het onderwijs, hebben we ons voornamelijk gespecialiseerd in planning, roostering en studie-informatiesystemen. Deze focus hebben we in 2020 uitgebreid naar toetsing, examinering en curriculum management.

Web Talks

Omix Webtalks – 2020

Ter vervanging van de Beter Onderwijs Show van twee jaar geleden hielden we een twaalftal “Omix Webtalks”. Zodoende konden we ook nu blijven inspireren en stof tot nadenken geven over verschillende thema’s binnen het onderwijs, zoals leiderschap, innovaties, expertises en de toekomst.

Vo Professionals

Omix VO Professionals – 2021

In 2021 ondergaat ons label ‘Emma Helpt’ rebranding. Onder de naam Omix VO Professionals specialiseren we ons verder in het voortgezet onderwijs. Inmiddels hebben we bij Omix meer dan 100 vaste medewerkers die zich bezighouden met complexe vraagstukken in het onderwijs.

Omix In Een Nieuw Jasje

Omix in een nieuw jasje – 2022

Begin 2022 is Omix verhuisd naar de Stromarkt 8 te Deventer. Gepaard met een nieuwe fysieke omgeving heeft Omix ook een nieuwe online omgeving die een nieuwe structuur aanduidt. De verschillende labels van Omix zoals VO Professionals en Omix Young Professionals worden verenigd onder Omix. Nu bieden we onze professionals aan, verdeeld onder de facetten van de onderwijslogistiek waar ze zich mee bezig zouden houden.

Groepsfoto Wzo Mei 2023 G

Onze medewerkers zijn onze trots

De missie van Omix

De kern van Omix zit in onze naam verwerkt! Omix is namelijk de Mix van het Organiseren van Mens en Informatiesystemen. Het onderwijs verandert. Trends in het onderwijs zijn flexibilisering en individualisering. Voorheen was het hapklaar: je begint aan je studie en het eerste jaar weet je welke vakken je moet doen. Ditzelfde geldt ook voor de overige jaren en het uiteindelijke resultaat is je diploma. Tegenwoordig staan de leerling en student meer aan het stuur van hun eigen opleiding. Dit in bijvoorbeeld de vorm van versneld of vertraagd de opleiding volgen. Het is aan de onderwijsinstelling om dit voor de student zo goed mogelijk te laten verlopen, maar dit brengt achter de schermen de nodige nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij brengen professionals vanuit verschillende disciplines en onderwijsinstellingen samen om kennisuitwisseling te stimuleren. Hierbij zetten wij ons netwerk in voor het delen van kennis en ervaring. Zowel intern als extern, in binnen- en buitenland.

De visie van Omix

Beter onderwijs, dat is waar Omix al ruim 20 jaar voor gaat en staat. Onderwijs is nooit af en vraagt om de continue inzet en toewijding van docenten, studenten, onderwijsondersteunende professionals en stakeholders. Het is onze visie dat goed onderwijs alleen werkt als het ook goed georganiseerd is. Daarom streven wij naar continue verbetering van de onderwijslogistiek; alle processen en systemen die ondersteunend zijn aan het onderwijs, vanaf het moment van curriculumontwikkeling en aanmelding tot aan de examinering.

Bij de verbetering van de onderwijslogistiek houden wij altijd MVO hoog in het vaandel. Dit is een belangrijke pijler binnen Omix en al onze activiteiten.