Omix Logo

Breder onderwijslogistiek

Binnen het domein van onderwijslogistiek zijn verschillende functies te identificeren, elk met hun eigen specifieke expertisegebieden. Zo is bijvoorbeeld de rol van roostermaker nauw verbonden met het plannen en organiseren van lesroosters. Echter, naast deze specifieke functies zijn er ook rollen die een meer overkoepelend karakter hebben en betrekking hebben op alle aspecten van onderwijslogistiek. Deze breder opgezette rollen zijn cruciaal voor het coördineren en stroomlijnen van alle logistieke processen binnen het onderwijs.

Hieronder ziet u een overzicht van overkoepelende functies die wij als Omix aanbieden. 

Functioneel beheerder

Functioneel beheerders, of informatiebeheerders, maken de vertaalslag van wensen en behoeften naar functionele eisen en wijzigingen aan systemen en processen binnen de onderwijslogistiek. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor de verbetering en het beheer van alle systemen en applicaties binnen de onderwijsinstelling. Functioneel beheerders begrijpen de data in deze systemen en vertalen dit naar resultaatgerichte informatie voor de belanghebbenden binnen de onderwijsinstelling. Omix levert Exin-gecertificeerde functioneel beheerders met specialisaties in Osiris, TimeEdit, Xedule, TermTime en Remindo.

Laura Koning

Implementatie consultant

Tegenwoordig vertrouwt het onderwijs hevig op systemen, apps en andere software om alle afdelingen van de onderwijslogistiek te ondersteunen. Zo zijn er systemen voor het maken en bekijken van de roosters en cijferregistratie. Een brede kennis van zowel processen als systemen is noodzakelijk om een goede implementatie te waarborgen. Omix detacheert professionals die vanuit verschillende rollen en expertises als implementatieconsultant kunnen ondersteunen bij de implementatie van een nieuw systeem.

2021 56 Omix Fotograaf Ria Van Der Ploeg 10

Opleidingscoördinator

Opleidingscoördinatoren zijn een spin in het web. Voor opleidingscoördinatoren is de continue informatiestroom en het ontwikkelen van opleidingssystemen en -voorzieningen hoofdzaak. De essentiële informatie moet worden gefilterd uit alle informatiestromen en dient te worden gecommuniceerd naar de belanghebbenden.

Aanmelding, toelating en inschrijving

Key user

Key-users maken het onderscheid in de onderwijslogistiek door het brede takenpakket dat ze op zich nemen. De key-users dragen zorg voor een optimale inrichting en werking van bijvoorbeeld plannings-, toetsing- en studievoortgangsystemen. Daarnaast inventariseert en analyseert de Key-user wensen en eisen vanuit de organisatie en gebruikers.

De voornaamste taken van key-users zijn het creëren van een optimale inrichting en optimale werking van informatiesystemen zoals: Osiris, Xedule en AnsDelft. De key-user fungeert als vraagbaak voor de gebruikers van het informatiesysteem. Ook wordt een key-user betrokken bij complexe problemen en eventuele calamiteiten.

Coördinator bureau onderwijs personeel

Trainer

Omix is meer dan een uitzendbureau voor onderwijslogistieke professionals op detacheerbasis. Bij Omix leiden we ook mensen op tot onderwijslogistieke professionals binnen expertisegebieden in het onderwijs. Als leerschool weten we hoe belangrijk het is de organisatie van het gegeven onderwijs op orde te hebben. Onderwijslogistieke professionals spelen hier een cruciale rol in. Zij kijken vanuit hun expertise naar onderwijslogistieke knelpunten die van invloed zijn op het onderwijs voor student en docent. Het onderwijs is constant in ontwikkeling en daarbij groeit de behoefte aan nieuwe kennis onder de huidige medewerkers.

2020 07a Omix Pantarijn Ria Van Der Ploeg Fotografie 11

Teamleider

Ervaren teamleiders met oog voor de visie en de cultuur van de onderwijsinstelling kunnen veel informatie tot zich nemen en filteren de essentiële punten eruit om mee aan de slag te gaan. Zo ontstaat er balans tussen korte lijntjes binnen het team en werken aan het onderwijs. Bij afwezigheid van een teamleider door bijvoorbeeld ziekte, of bij een open vacature voor tijdelijke projecten is een interim teamleider een goede oplossing. Onze onderwijslogistieke experts met leidinggevende ervaring kunnen in deze gevallen snel inspringen. Zij zijn bekend met de complexiteit die onderwijslogistiek met zich mee kan brengen, de systemen en kunnen zich snel inleven in de cultuur binnen de onderwijsinstelling. Vanuit hun ervaring helpen onze interim teamleiders bij het behalen van de gestelde doelen.

Aanmelding, toelating en inschrijving admissions officer

Projectleider

Professionals met een specialisatie tot projectleider hebben ervaring in de onderwijslogistiek en het coordineren en goed laten verlopen van een project. Bij een project is er vaak sprake van een specifiek onderdeel binnen de onderwijslogistiek dat wordt aangepakt. Hierbij kijkt de projectleider verder dan alleen het domein waarbinnen gewerkt wordt, naar de impact op het gehele onderwijs. Wijzigingen en knelpunten brengen ze in kaart, tezamen met potentiële oplossingen die door het team geïmplementeerd kunnen worden.

Diplomawaardeerder bij Omix

Interim manager

Omix helpt onderwijsinstellingen ook met het vervullen van een positie als interimmanager. Deze posities kunnen bijvoorbeeld vrijkomen vanwege een tijdelijk project voor professionalisering of implementatie. Ook het vervullen van een positie tijdens een overbruggingsperiode wegens het beëindigen van een dienstverband of langdurig verlof, is voor onze interimmanagers weggelegd.

Curriculum Management

Wil je meer weten?

of neem direct contact op met

Iwan Brouns

Iwan Brouns

Accountmanager MBO/HO/WO

Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    * verplicht veld

    Of bel ons

    Tel Icon 0570 56 35 55

    Vraag vrijblijvend informatie aan