Omix Logo

Bekijk al onze sectoren

Onderwijslogistiek is toepasbaar op alle lagen van het Nederlandse onderwijssysteem. Hoewel onderwijslogistiek in het basisonderwijs een kleinere rol speelt, is het vanaf het voortgezet onderwijs veelal lastiger om alle docenten en leerlingen met uiteenlopende leerrichtingen te organiseren. Doordat de complexiteit van het onderwijs toeneemt is het belangrijk de onderwijslogistieke kant goed te organiseren.

Omix ondersteunt onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs). Ieder type onderwijs heeft haar eigen kenmerken waar rekening mee gehouden dient te worden in de organisatie van het onderwijs.