Omix Logo

Roostermaker Voortgezet Onderwijs

Het best aantoonbare resultaat van goed georganiseerde onderwijslogistiek is het lesrooster. Dit komt deels omdat een rooster het meest tastbare concept is van onderwijslogistiek, maar ook en vooral omdat het zo’n vitaal onderdeel is van het onderwijs. Een goede strategie vooraf en een doordachte meerjarenplanning zijn fundamentele eigenschappen van een goed rooster. Een roostermaker voor het VO van Omix is exact in staat om dáár voor te zorgen!

Door onze uitgebreide ervaring in planning en roostering zijn onze roostermakers in staat jouw visie op het onderwijs te vertalen naar een goed en gezond rooster. De opgedane ervaring in het vakgebied en het grote netwerk van roostermakers bij Omix zorgen ervoor dat er snel geschakeld kan worden. Roostermakers worden bij Omix intern opgeleid om zowel zelfstandig als in teamverband aan de slag te kunnen binnen de onderwijsinstelling. Wel is er een verschil tussen een roostermaker in het voortgezet onderwijs ten opzichte van het hoger onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wordt een roostermaker opgeleid die specifieke roosters maakt om zo het onderwijs te bevorderen. De onderstaande specialisaties gelden daarom uitsluitend voor het voortgezet onderwijs.

Hoofdroostermaker VO

Een roostermaker voor het voortgezet onderwijs is een vak apart ten opzichte van roosteren in het mbo en hoger onderwijs. Voor de verschillende soorten roosters in het voortgezet onderwijs hebben wij professionals beschikbaar. Hiertoe leidt Omix roostermakers op in specifieke roosterpakketten. Omix’ roostermakers zijn inzetbaar voor het creëren van een flexibel hoofdrooster, een nauwkeurig en snel dagrooster.

Tot het takenpakket van hoofdroostermakers behoren het voorbereiden van de jaarplanning van het onderwijs en adviseren van de schoolleiding hierin. Het uitvoeren van het jaarrooster en, in samenwerking met andere roostermakers, realiseren van toetsroosters, surveillanceroosters, dagroosters, etc. Bovendien geven zij leiding aan het proces van roosteren in de school en beheren zij het roosterprogramma. Een andere taak van goede roostermakers is continue communicatie met het voortgezet onderwijs. Roosters zijn soms niet perfect, omdat bepaalde bezittingsgraden of ruimten niet toereikend zijn. In dat geval is het aan de een hoofdroostermaker VO om te communiceren met docenten over de alternatieven. Op deze manier kunnen we onnodige tussenuren voorkomen. Bovendien is communicatie met andere onderwijslogistieke professionals van belang. Zo is het noodzakelijk om verbeteringen en aanmerkingen over de processen voor te stellen aan de implementatiebegeleiders, welke nauw samenwerken met de hoofdroostermakers voor het VO.

Roostermaker VO

Dagroostermaker VO

Als dagroostermaker is het belangrijk snel te kunnen schakelen. Zo kan het zijn dat er, door ziekte of andere uitval, aanpassingen in het rooster moeten komen om de lessen op te vangen of de tijd elders in te zetten. Doordat er steeds vaker wordt gevraagd om flexibiliteit, van zowel de leerlingen als de docenten, is het van belang dat een roostermaker voor het voortgezet onderwijs de school goed kent. Daarnaast individualiseert het onderwijs steeds meer. Leerlingen versnellen, vertragen of volgen vakken op andere niveaus. Deze verschillende leerroutes moeten goed worden geïntegreerd in het rooster. De dagroostermakers van Omix zorgen ervoor dat zij de school en onderwijsvisie goed begrijpen, zodat het rooster zo goed mogelijk aansluit op de behoeften en verwachtingen. Bovendien zijn zij gespecialiseerd in het creëren van aanvullende roosters die aansluiten bij lopende zaken. Aanvullende roosters zoals vervangingsroosters, projectweekroosters en wisselende examenroosters.

Roostermaker Vo Overleg

Onderwijs bevorderende roosters

De opstart van elk nieuw schooljaar vergt veel inspanning van zowel docenten als leerlingen. Om dit makkelijker te maken, is een optimaal rooster van groot belang. Dat weet Omix. Daarom leiden wij onze professionals op volgens het ‘roostermaker 2.0’-traject. Een vakopleiding tot roostermaker VO waarin kandidaten zich kunnen specialiseren in specifieke roosterpakketten. Zo verzekert Omix jouw onderwijsinstelling van gedegen dagroostermakers en hoofdroostermakers voor VO.

Roostermaker Vo Groep

Wil je meer weten?

Neem direct contact op met

Iwan Brouns

Iwan Brouns

Accountmanager MBO/HO/WO

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

    * verplicht veld

    Of bel ons

    Tel Icon 0570 56 35 55

    Vraag vrijblijvend informatie aan