Omix Logo

Osiris – functioneel beheerder

Osiris is een razend populair Studenten Informatie Systeem (SIS). Veel onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen als de HU (Utrecht), de HAN (Nijmegen) en de UT in Twente maken gebruik van deze tool. Maakt jouw onderwijsinstelling ook gebruik van Osiris of overwegen jullie ook over te gaan op Osiris?

Omix detacheert functioneel beheerders die Osiris op hun duimpje kennen, doordat ze specifiek tot functioneel beheerder voor het SIS Osiris zijn opgeleid. Zij helpen jouw onderwijsinstelling (tijdelijk of permanent) door het geven van trainingen, het begeleiden van implementaties en andere zaken met betrekking tot Osiris.

Ik zoek een functioneel beheerder

De rol van Osiris binnen het onderwijs

De populariteit van Osiris binnen het onderwijs valt toe te kennen aan de brede inzetbaarheid van het SIS. Veel systemen dekken een bepaalde behoefte van een school. Waar de ene tool de roosters van studenten en docenten realiseert, is de andere tool verantwoordelijk voor de cijferregistratie van leerlingen.

Osiris is daarentegen een dusdanig uitgebreid systeem dat het meerdere behoeftes vervult. Zo is Osiris Zaak een module waarin studenten een proces kunnen starten om een aanvraag in te dienen, kunnen studenten zich met Osiris Aanmeld en Inschrijf inschrijven voor examens, tentamens en dergelijke en kunnen studenten in Osiris hun rooster en volledige studievoortgang zien.

Functioneel Beheer
Planning

Implementatie Osiris door functioneel beheerder

Het portfolio van een ‘functioneel beheerder Osiris’ is onder te verdelen in twee taken. Hij zorgt er óf voor dat Osiris op een juiste manier wordt gebruikt door iedereen die er mee moet werken, óf dat Osiris op een juiste manier wordt geïmplementeerd. Zeker die laatste taak vereist een boel denkwerk en overleg.

Allereerst helpt de functioneel beheerder de concrete behoeftes van jouw onderwijsinstelling in kaart te brengen. Daarna is het zaak om Osiris-oplossingen aan deze behoeftes te koppelen. Vragen waarop we tijdens dit proces antwoord moeten geven zijn onder andere:

  • Welke studenteninformatie moeten we bijhouden?
  • Zijn er processen die we moeten automatiseren?
  • Wie en hoe worden cursussen, roosters en programma’s beheerd?
  • Hoe zit het met toegangsrechten en beveiliging?
  • Zijn er integraties met andere systemen nodig?
  • Hoe verzamelen we feedback en hoe evalueren we?

Functioneel beheerder geeft Osirus trainingen

Een functioneel beheerder met Osirus als specialisatie moet er bovendien voor zorgen dat het SIS bruikbaar is voor iedereen die ermee werkt. Dat houdt in dat hij trainingen, cursussen en voorlichtingen geeft aan docenten, studenten en medewerkers van de onderwijsinstelling die Osirus beheren. Hij of zij staat beantwoordt complexe, soms technische, vraagstukken en richt een efficiënte werkwijze op.

Contact over functioneel beheerder