Omix Logo

Onderwijsplan

Een onderwijsplan is een gedetailleerde beschrijving van de uitvoer van een curriculum. Maar wat is dan een curriculum? Dat is het algehele leertraject dat een onderwijsinstitutie aanbiedt. Daar zijn de kerndoelen, de vakken en de inhoud daarvan in vastgelegd. Het onderwijsplan gaat daar weer dieper op in.

Omix biedt jouw onderwijsinstelling professionals, die helpen bij het bedenken, optimaliseren en implementeren van een onderwijsplan.

Voorbeeld Van Een Onderwijsplan

Onderwijsplan voorbeeld

Om een beter beeld te krijgen bij wat we bedoelen met een onderwijsplan, is het voorbeeld hieronder waarschijnlijk verhelderend. Dit (zeer) versimpelde voorbeeld van een onderwijsplan is een uitdieping van het curriculum van een hogeschool. Het heeft betrekking op het vak ‘marketing’ dat wordt gegeven in het eerste kwartiel van het eerste leerjaar van de opleiding Commerciële Economie.

Doelen onderwijsplan:

 1. Snappen wat marketing is en waartoe het allemaal dient.
 2. Begrijpen hoe je met marketing het gedrag van consumenten kunt beïnvloeden.
 3. Starten met de ontwikkeling van vaardigheden om marketinguitingen te analyseren, beoordelen en evalueren.

Week 1 t/m 4: Inleiding

 • Definitie van marketing leren kennen.
 • De rol van marketing in de wereld ontdekken.
 • Introductie tot de marketingmix.

Week 5 t/m 8: Consumentengedrag

 • Kennismaking met alle factoren die het gedrag van consumenten beïnvloeden.
 • Het verschil tussen psychologische en sociale aspecten van gedrag leren kennen.
 • Verschillende positioneringsstrategieën begrijpen.

Week 9 t/m 12: Prijsstrategieën

 • Herhaling van aspecten uit het vak ‘economie’.
 • Begrijpen van de impact van prijselasticiteit op vraag.
 • Kennismaking met verschillende prijsstrategieën.

Evaluatie:

 1. Opfrissende overhoring aan het begin van iedere les.
 2. Groepsproject waarbij studenten een marketingplan opstellen.
 3. Examen over de behandelde stof in de laatste week van het kwartiel.

Leermiddelen onderwijsplan

 • Leerboeken van uitgever X.
 • Gastcolleges van professionals uit het vakgebied.

Nogmaals: dit is een zeer versimpeld onderwijsplan voorbeeld, maar geeft een beter beeld bij hoe een onderwijsplan doorgaans wordt vormgegeven.

Samen met onze profs een onderwijsplan opstellen

Kan jouw onderwijsinstelling wel wat hulp gebruiken bij het opstellen, onderhouden en implementeren van een onderwijsplan? Schakel dan de hulp in van onze professionals! Wij bieden onderwijsexperts aan op tijdelijke én vaste basis.

Zo kan het zijn dat je eenmalig een onderwijsplan wilt opstellen dat voor meerdere jaren geldig zal zijn. Dan kun je er voor kiezen om een (of meer) van Omix’ experts in te huren, die de verantwoordelijkheid van deze grote opdracht op zich nemen. Wellicht bevalt de samenwerking zo goed, dat de expert bij jouw onderwijsinstelling blijft hangen, maar in principe kun je onze experts ook alleen voor opdrachten inzetten.

Daarnaast bieden wij ook experts aan op vaste basis. Zij zullen het onderwijsplan niet alleen opstellen, maar ook implementeren, beheren, evalueren en bijsturen wanneer nodig. Vanuit hun rol kunnen ze ook een belangrijke bijdrage leveren in meetings en evaluatiegesprekken die betrekking hebben op het gehele curriculum. Kortom, samen kunnen we alle kanten op!

Ja, ik wil hulp bij mijn onderwijsplan!