Omix Logo

Planner voortgezet onderwijs

Bij onderwijsinstellingen is het rooster enorm belangrijk, voor zowel leerlingen als docenten. Het moet doceerbaar, studeerbaar én organiseerbaar zijn. Om een goed rooster te kunnen maken is veel voorbereiding nodig. Ben je daarom voor jouw instelling in het voortgezet onderwijs op zoek naar een planner? Bij Omix hebben we diverse specialisten in huis met gedegen kennis van planning en roostering. We komen graag met je in gesprek om te kijken waar de knelpunten liggen. Op basis daarvan koppelen we de juiste planner voortgezet onderwijs aan jouw opdracht.

Waarom een planner voortgezet onderwijs van Omix?

Planning en roostering worden vaak in één adem genoemd, maar het zijn wel degelijk verschillende disciplines. De onderwijsplanner kijkt wat er nodig is om het vastgestelde curriculum te realiseren. Vervolgens is het aan de roostermaker om dit om te zetten naar een rooster.

Onze planners en roostermakers voor het voortgezet onderwijs leiden we op op onze Roostervakschool. Sinds 2012 hebben we al 500 mensen opgeleid, waarna ze aan de slag zijn gegaan in het werkveld.

Onze planners voortgezet onderwijs kijken met een helikopterview. Zo verzamelen ze alle benodigde informatie voor de roosters. Alle wensen, kaders, mogelijkheden en beperkingen brengen ze nauwkeurig in kaart. Ook voor de flexibiliteit die het onderwijs tegenwoordig kent hebben onze professionals oog. De effecten hiervan gaan ze exact na. Al deze verzamelde informatie wordt overgedragen aan de roostermaker, zodat deze een rooster kan maken dat voor iedereen werkbaar is.

Planner Voortgezet Onderwijs Aan Het Werk
Planner Voortgezet Onderwijs

Omix biedt meer

Naast planners voortgezet onderwijs leveren wij vele andere onderwijslogistieke professionals, zowel op tijdelijke als vaste basis. Zij zetten zich elke dag volop in om de werk- en leeromgeving voor leerlingen, docenten en ondersteund personeel te optimaliseren. Denk aan ondersteuning bij toetsing en examinering. Bij de organisatie hiervan komt veel kijken. We voorzien onderwijsinstellingen bijvoorbeeld vaak van ambtelijk secretarissen van de examencommissie en diplomawaardeerders. Enkele andere expertises van Omix zijn:

Laat ons een planner vinden

Wij gaan graag voor je aan de slag om een geschikte planner voor het voortgezet onderwijs voor je te selecteren. Neem gerust contact met ons op om kennis te maken en de opdracht samen af te stemmen. Dan koppelen we juiste persoon eraan. Ook als je een beroep wilt doen op een van onze andere expertises horen we graag van je. Zo maken we samen het onderwijs elke dag een beetje beter.

Contact opnemen