Omix Logo

Deze pagina laat je zien hoe je met behulp van de Eisenhower-matrix je tijd effectief kan managen, prioriteiten kunt stellen op basis van urgentie en het belang voor een doelgerichtere aanpak.

Scroll nog even door voor een boekentip!

 

De Eisenhower-matrix

Deze matrix, ook wel bekend als het Urgentie-matrix, is een hulpmiddel voor time management dat helpt bij het prioriteren van taken op basis van urgentie en belang.

Het idee achter de Eisenhower-matrix is om bewust te worden. Bewust van waar je je tijd aan besteedt én je focus. In de meest ideale situatie ligt je focus bij lange termijndoelen en het verminderen van onnodige druk of stress. Door taken te prioriteren op basis van urgentie en belang, kun je effectiever en efficiënter met je tijd omgaan.

Matrix1
Nieuwe Matrix

Vier kwadranten

Belangrijk en Urgent: Taken die onmiddellijk moeten worden aangepakt. Deze taken zijn zowel belangrijk als dringend zijn.

Belangrijk maar Niet Urgent: Taken die belangrijk zijn voor lange termijndoelen maar niet onmiddellijk dringend. Het accent ligt hier op planning, voorbereiding en preventie.

Urgent maar Niet Belangrijk: Deze taken vragen om onmiddellijke aandacht, maar ze dragen niet significant bij aan de lange termijndoelen. Hier gaat het vaak om onderbrekingen, afleidingen of zaken die anderen als dringend beschouwen. Het is belangrijk om deze taken te evalueren en niet ten koste te laten gaan van meer belangrijke taken.

Niet Urgent en Niet Belangrijk: Taken die noch dringend noch belangrijk zijn. Deze taken kunnen vermeden of geminimaliseerd worden.

Mijn Binnenste Buiten

“Mijn Binnenste Buiten” heeft een unieke structuur van verhalen, praktische toepassing en diepgaande inhoud. In het boek wordt de typische ‘how-to’ benadering vermedenen staat het professionele identiteitsmodel centraal.

Een interessant deel gaat over je ‘eigen kleur’ geven in je werk. Bijvoorbeeld: Hoe je jezelf presenteert en op basis van welke normen je werk uitvoert. Het boek stimuleert je om (spontaan) met collega’s te praten hieroverprofessionaliteit, zelfs als het soms een beetjeongemakkelijk kan zijn.

Wat opvalt, is de slimme opzet: het verhaal staat op de rechterpagina’s, terwijl de linkerpagina’s ruimte biedenvoor vragen en oefeningen.

“Mijn Binnenste Buiten” is een makkelijk leesbaar en toegankelijk boek. Het neemt je mee op een reis van zelfontdekking, en biedt praktische inzichten voorprofessionals die hun identiteit en de impact ervan op hunwerk (nog) beter willen begrijpen.

 

 

Gyk