Omix Logo
  • inzicht
  • februari 2023
  • Tekst: Rudi ter Riet

Flexibilisering: containerbegrip en silo-denken

De flexibilisering van het onderwijs zet door. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Als het onderwijs verandert, vraagt dit ook de nodige aanpassingen van de onderwijslogistiek. We zien dat er nog veel wordt gedacht vanuit twee silo’s. Het wordt tijd dat onderwijs en onderwijslogistiek meer hand in hand gaan. Samen denken vanuit de keten van de student maakt echte flexibilisering mogelijk.

Het Nederlandse onderwijs is al decennialang continu in beweging. Op dit moment is ‘flexibel onderwijs’ zeer actueel. Hoewel het soms een containerbegrip lijkt, kunnen we een aantal concrete voorbeelden geven. Bijvoorbeeld het aanbieden aan de student van online of blended onderwijs, het bieden van meer keuze in opleidingen en studieprogramma’s voor studenten en de mogelijkheid voor studenten om een eigen studieroute te kiezen die ze in hun eigen tempo kunnen afleggen. Wanneer de doelstelling rondom flexibilisering scherp staat bij een onderwijsinstelling moet er gekeken worden naar de invulling. Welke veranderingen moeten er plaatsvinden en wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken? Het is belangrijk dat de onderwijslogistiek hierin meebeweegt.

Onderwijs en onderwijslogistiek zijn twee verschillende vakgebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vaak zien we in de praktijk het principe silo-denken als verschijning bij deze vakgebieden. Een silo is een systeem waarbij verschillende soorten werknemers van elkaar worden gescheiden; in dit geval onderwijs en de onderwijslogistiek. Het risico hierbij is een mismatch tussen wensen en realisatie.

Betere afstemming

Het onderwijs is creatief en speelt in op nieuwe behoeftes. Er wordt vanuit gegaan dat de onderwijslogistiek de bijkomende praktische organisatorische zaken oplost. Onderwijslogistiek helpt het onderwijs inderdaad met de organisatie van de ideeën. Denk hierbij niet alleen aan het maken van de onderwijsroosters, maar ook aan het ondersteunen binnen de student life cycle op het gebied van toetsing, studievolg en aanwezigheid.

De onderwijslogistieke organisatie is zo efficiënt mogelijk ingericht, zodat er zoveel mogelijk budget naar het onderwijs gaat. Het doel van zowel het onderwijs als de onderwijslogistiek is het realiseren en mogelijk maken van goed onderwijs. Toch begrijpen ze elkaar niet altijd even goed. Een betere afstemming en samenwerking tussen beide silo’s is noodzakelijk om optimaal aan het gezamenlijk doel te kunnen werken.

Onderwijslogistiek betrekken

De flexibilisering bevindt zich nog in de beginfase. Zijn de mensen, de processen en systemen van de onderwijslogistieke afdelingen voldoende voorbereid op deze veranderingen? Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er binnen de onderwijsinstelling een helder en integraal beeld van de impact van flexibilisering is op alle onderwijslogistieke aspecten. Hierin is het belangrijk om de onderwijslogistieke afdeling al in een vroeg stadium te betrekken bij de planning en uitvoering van de flexibilisering.

Een ander aandachtspunt is dat iedereen die erbij betrokken is in dezelfde richting beweegt en aangehaakt blijft. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke communicatiekanalen en het regelmatig organiseren van overleg tussen de verschillende afdelingen. Besteed ook aandacht aan het borgen van de processen en systemen, zodat deze blijven aansluiten bij de flexibilisering. Hebben alle medewerkers voldoende kennis en vaardigheden om de flexibilisering mogelijk te maken? Denk daarom ook aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Samenwerkingen

Interne en externe samenwerkingen kunnen bijdragen aan de flexibilisering van het onderwijs. Omix ontwikkelt samen met Fundatis een “Training Flexibilisering en Onderwijslogistiek”. Hierin bieden we de mogelijkheid voor deelnemers om met elkaar de impact van flexibilisering op onderwijslogistiek concreet te maken en gericht begeleid te worden in het maken van een actieplan.

Als onderwijs en onderwijslogistiek denken vanuit de keten van de student (de student life cycle), dan gaan we een omslag maken vanuit het silo-denken naar het keten-denken. Denk over de grenzen van je eigen organisatie en silo heen, met de student als doelgroep.

Meer weten over Onderwijslogistiek?

Lilian van Rooij
Petra Lankhorst

Relatiemanager MBO/HO

Stuur mij een bericht
Deel dit bericht Linkedin Whatsapp Mail