Omix Logo
  • inzicht
  • mei 2023
  • Tekst: Charlotte van Vught

Het curriculum als basis voor de toekomst

Het curriculum staat aan de basis voor het kunnen geven van goed onderwijs. Bij het Erasmus Medisch Centrum zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe curriculum binnen het project Erasmusarts 2023. Onze Young Professionals Jorn de Reus en Lisa Venhoeven werken hieraan mee als proces coördinatoren. Een ontzettend mooie rol, waar ze graag meer over vertellen.

Het Erasmus Medisch Centrum heeft mooie ambities over hoe ze het onderwijs willen verbeteren, met onder andere programmatisch toetsen. Vanuit de basis kijken ze hoe er een duurzaam curriculum neergezet kan worden, om zo echt vooruit te kijken naar een inrichting die toekomstbestendig is voor de opleiding geneeskunde.

Lisa: “Voor het project in zijn geheel denken Jorn en ik na over hoe we de brug slaan tussen de ontwikkeling van het curriculum en de onderwijslogistieke processen die (moeten) worden geraakt. Op basis van deze processen brengen we in beeld waar al aan wordt gewerkt en waar we in de komende tijd nog op moeten focussen.

Jorn En Lisa

Binnen het project zijn verschillende deelprojecten te onderscheiden. Voor mij ligt de focus vooral op toetsing. We gaan programmatisch toetsen, maar hoe kom je van de ontwikkeling van deze toetsen binnen het curriculum tot de daadwerkelijke afname? Met een multidisciplinair scrumteam werken we aan de ontwikkeling van toetsing. Het agile werken zorgt ervoor dat we een heldere taakverdeling hebben en dat we in het juiste tempo werken aan het curriculum. Vanuit mijn rol ben ik daarnaast ook verantwoordelijk voor het houden van overzicht op het project en de projectplanning. We schakelen continu tussen de planning voor de deelprojecten en de algehele planning.”

Jorn: “Wat Lisa doet, doe ik ook voor andere deelprojecten. Zelf ben ik proces coördinator voor een aantal kleinere deelprojecten. Hier denk ik mee over de vertaalslag van onderwijsontwikkeling naar onderwijslogistieke processen, zorg ik voor overzicht en overleg ik met verschillende stakeholders. We zijn heel erg de schakel tussen de verschillende deelprojecten en het overkoepelende project.”

Beiden zijn het erover eens dat dit een ontzettend leuke opdracht is. Jorn vertelt: “Wat het leuk maakt is het contact met veel verschillende stakeholders binnen het onderwijs en een duidelijk gezamenlijk doel om een sterke basis neer te zetten voor de opleiding.” Hierin kunnen zowel Jorn als Lisa echt meerwaarde toevoegen vanuit hun kennis en ervaring, ze zijn de schakel tussen onderwijs(ontwikkeling) en onderwijslogistiek.

Meer weten over onderwijslogistiek?

Iwan Brouns
Iwan Brouns

Accountmanager

Contact opnemen
Deel dit bericht Linkedin Whatsapp Mail