Omix Logo

Diplomering

Als slotstuk van een vaak lange periode bloed, zweet en tranen, is een diplomering de bekroning op het zwoegen van studenten. De diplomering op jouw onderwijsinstelling dient dan ook met zorg aangeboden te worden. Maar wat maakt een diplomering nu een goede diplomering? En wanneer komen studenten eigenlijk in aanmerking voor een diplomering?

Een diplomering fungeert als allerlaatste gedeelte van het curriculum. Omix biedt experts op zowel vaste als tijdelijke basis, die jouw onderwijsinstelling ondersteunen bij de weg naar en het opzetten van de diplomering.

Ja, help ons bij diplomering!

Diplomering: de eisen

Voordat we een blik werpen op de inhoud van een diplomering, zoomen we in op de weg ernaartoe. Om in aanmerking te komen voor een diploma, moeten leerlingen of studenten eerst aan vastgestelde eisen voldoen. Deze eisen noemt men ook wel eindtermen. Of een student al dan niet aan deze eindtermen voldoet, is doorgaans afhankelijk van hun prestaties tijdens toetsen, examens, opdrachten en projecten. Die prestaties zijn weer mede afhankelijk van de manier waarop zij onderwezen worden. Welk lesmateriaal gebruikt een school, welke roosters hanteert het, van welke docenten krijgen ze les? Enzovoort.

Lang verhaal kort: de weg naar diplomering is lang en complex. Maak gebruik van de experts van Omix om dit alles in goede banen te leiden of zelfs gehele curricula op te zetten.

Studenten Werken Naar Diplomering Toe
Diplomering Ceremonie

Diplomering: de ceremonie

Of je nu middelbaar scholier of universitair student bent, jouw diplomering, ofwel diploma-uitreiking, blijft je altijd bij. Daarom helpen onze professionals scholen en onderwijsinstellingen onder andere bij het organiseren van diplomeringen. Om alvast wat inspiratie te delen, hebben we een aantal zaken op een rij gezet, waarmee scholen rekening dienen te houden tijdens het organiseren van een diplomering.

 • Datum en locatie
 • Uitnodiging

Vaker wel dan niet valt een diplomering in de vakantieperiode. Informeer studenten daarom op tijd over de datum, zodat ze daar rekening mee kunnen houden en aanwezig kunnen zijn.

 • Programma
 • Dresscode
 • Erkenning bijzondere prestaties

Het is gebruikelijk om tijdens de ceremonie extra aandacht te schenken aan bijzondere prestaties van studenten. Zijn er bijvoorbeeld studenten die cum laude geslaagd zijn? Of zijn er studenten die buitengewoon vaak betrokken waren bij buitenschoolse activeiten?

 • Muziek en entertainment
 • Fotografie
 • Receptie

De receptie na de ceremonie is een onderschat onderdeel van de diplomering. Veel studenten zullen elkaar op deze dag voor het laatst zien. Een afscheidsborrel is dan uiteraard op z’n plek!

Diplomering: de inhoud

Wat er allemaal in een diploma moet staan, is natuurlijk afhankelijk van het niveau of de opleiding waarvoor de diplomering dient. Gelukkig weten de experts van Omix precies hoe de vork in de steel zit. Wat ongeacht opleiding of niveau altijd in een diploma dient te staan, is het volgende:

 • Naam en logo van de onderwijsinstelling
 • Volledige naam ontvanger
 • Titel van de opleiding
 • Datum van voltooiing van de opleiding
 • Handtekening van betrokken partijen (ontvanger, rector, decaan, etc.)
 • Formele verklaring van voltooiing
 • Het behaalde niveau (vwo, hbo, etc.)
 • Eventuele bijzondere prestaties of onderscheidingen (vermelding van cum laude, etc.)
Diplomering De Inhoud

Diplomawaardering

Vanzelfsprekend worden ook op buitenlandse onderwijsinstellingen diploma’s vergeven. Ieder land heeft zijn eigen onderwijssysteem. Maar hoe weet je dan welk buitenlands diploma welk niveau van een student weerspiegelt? De meeste Nederlandse scholen komen er bij een Engels Master’s degree of een Duits Abitur nog wel uit, maar krijgen het al wat lastiger bij een Kroatisch Magistra of een Marokkaans DUT.

Om te bepalen welke diploma’s afdoende zijn om in te stromen op diverse Nederlandse onderwijsniveaus, biedt Omix diplomawaardeerders. Met hun jarenlange ervaring in het waarderen van diploma’s beoordelen zij het niveau van studenten gebaseerd op diplomering.

Diplomawaardering Buitenland

Hulp bij diplomering?

Kan jouw onderwijsinstelling wel wat hulp gebruiken bij de weg naar, het organiseren van en het opstellen van een diplomering? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden! We zetten verschillen experts in op het gebied van diplomering om het optimale resultaat te behalen voor jouw studenten em/of leerlingen.

Contact