Opleiden tot ervaren roostermakers

Waar decennia geleden de wiskundeleraar net voor de zomervakantie het jaarrooster in elkaar puzzelde, is dat vandaag de dag eerder uitzondering dan regel. Door de complexiteit van het onderwijs is planning en roostering al jaren in handen van een professionele planner en roostermaker. Jeroen Sanders is docent van de opleiding tot roostermaker, onderdeel van het leerwerktraject van Omix.

“Onderwijs­planning is vaak een blinde vlek in onderwijs­organisaties.”

Wat verstaan we onder onderwijsplanning? “Vaak worden onderwijsplanning en roostering op één hoop gegooid, maar ze zijn wezenlijk verschillend. De onderwijsplanning houdt in dat je al in het beginstadium van je onderwijsproces gaat kijken wie en wat je precies nodig hebt om het curriculum dat je wilt aanbieden ook daadwerkelijk georganiseerd te krijgen. Zonder dat je dat al helemaal vertaalt naar specifieke uren en dagen.

Roosters maken, hoe moeilijk kan het zijn?

Roosters maken, vroeger kon het ‘erbij gedaan’ worden door een docent, maar die tijden zijn voorbij. Het is een specialistisch vak geworden dat een belangrijke rol speelt in de kwaliteitsbeleving van het onderwijs. Een ‘gatenkaasrooster’ is geen reclame voor het onderwijsinstituut en werkt bovendien demotiverend voor de studenten, de docenten én voor de roostermaker. Een goed rooster maken is dus belangrijk, maar niet zo eenvoudig en ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de roostermaker.

Samenwerking en verbinding als cruciale factor voor succesvolle onderwijsplannen

In de december editie van De Link in 2015 stond het thema governance, het realiseren van beleidsdoelstellingen, centraal. Deze doelstellingen op strategisch niveau zijn cruciaal voor de sturing van het onderwijs en de onderwijslogistieke processen. De volgende stap is om deze doelstellingen te vertalen naar het tactische en operationele niveau. Helaas bestaat er in de praktijk vaak een discrepantie tussen deze drie niveaus. Wat zijn kritische succesfactoren voor uitvoerbare onderwijsplannen?