Anderhalve meter maatregelen in het VO

Highlights Thema Café:
Anderhalve meter maatregelen in het VO

Dit Thema Café, speciaal voor het voortgezet onderwijs, stond in het teken van de anderhalve meter maatregelen. Tijdens deze online sessie zijn we dieper ingedoken op het huidige schooljaar, volgende schooljaar en de benodigde voorbereidingen. Bij het Thema Café waren verschillende scholen aanwezig om samen te brainstormen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het valt op dat het digitaal lesgeven niet tegen lijkt te vallen en zelfs wordt voortgezet. De infographic geeft een overzicht van de uitkomsten van het Thema Café. 

Infographic: Emma Helpt
Gepubliceerd in mei 2020

Interesse om aan te sluiten bij het volgende Thema Café namens uw school?

Neem contact op met David.

David van de Bilt