Een nieuwe aanpak van roostering bij Zone.college in Zwolle

Een nieuwe aanpak van roostering bij Zone.college in Zwolle

Toen Zone.college Zwolle onverwacht zonder roostermaker kwam te zitten sprong Omix Young Professional Léjon Saarloos bij. We spraken met hem en Erik van Gijtenbeek, locatieverantwoordelijke mbo, over hun samenwerking.

Tekst: Edith de Wit
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in juni 2019

“Het bleek niet zo eenvoudig te zijn om een geschikte roostermaker te vinden”, vertelt Erik. “Kandidaten haakten af omdat ze het een te uitdagende functie vonden. Onze school is een combinatie van vmbo en mbo met in totaal zo’n 1800 leerlingen. Daarbij komt dat het roosteren met name voor het mbo behoorlijk ingewikkeld is. Léjon kon ons gelukkig komen helpen.”

Perspectief van een docent

“De eerste weken waren behoorlijk hectisch’ zegt Léjon. “De vaste roostermaker was al weg en de dagroostermaker was ook een tijdje onverwacht afwezig. Maar na de eerste hobbels loopt het nu goed. Ik heb zelf een achtergrond als docent en ik snap heel goed hoe vervelend het is als het rooster niet goed geregeld is. Dat zorgt voor onrust bij docenten en leerlingen. Ik kan nu vanaf de andere kant zorgen dat zaken goed geregeld worden en op een structurele manier meedenken over dit proces.”

Léjon Saarloos, Omix Young Professionals
“Ik heb zelf een achtergrond als docent en ik snap heel goed hoe vervelend het is als het rooster niet goed geregeld is.”

Regierol voor de roostermaker

Erik en Léjon hebben samen een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Erik: “Léjon is hier binnengehaald om te zorgen voor de jaarroosters van het nieuwe schooljaar. Voor het mbo hebben we dat dit jaar anders aangepakt dan voorgaande jaren. We wilden zorgen voor een betere spreiding van de lessen over de beschikbare lokalen. Dat was nodig omdat we voorgaande jaren extra ruimte hebben moeten huren. Om voor elkaar te krijgen dat de bezetting van de beschikbare lokalen iedere dag hetzelfde is, hebben we nu het rooster voor de algemeen vormende vakken, die alle mbo-leerlingen volgen, al vastgelegd. Ook hebben we een stageplanning ingevoerd op klasniveau. Daaromheen hebben de onderwijsteams ruimte om hun vakken in te delen. Dit betekent dat de docenten minder vrijheid hebben om hun lessen te plannen, maar ook dat ze zelf minder hoeven te puzzelen. Om de docenten mee te nemen in het hoe en waarom van deze nieuwe aanpak, hebben we drie voorlichtingsrondes gedaan. Dit was voor Léjon ook een mooie manier om kennis te maken met de betrokken docenten.”

Tussen bloemen en tractors

Léjon heeft het naar zijn zin bij Zone.college. “Het is een fijne school. Ik had hiervoor alleen ervaring als docent op de basisschool en bij een universiteit. Als ik hier door de gangen loop wordt er links gesleuteld aan een tractor en worden er rechts bloemen gekweekt. Dat vind ik leuk. Ik zit niet ergens anoniem op een afstandje te roosteren, maar sta midden in de school. Leerlingen en docenten lopen vaak bij me binnen met vragen over de roostering. Door dat contact voel ik me heel betrokken bij het onderwijs.”

Handboek roostering

Hoewel Léjon in eerste instantie maar voor enkele weken zou blijven, ter overbrugging, is de samenwerking verlengd. Erik: “We werken nu aan een handboek voor de roostering, om te zorgen voor helderheid en continuïteit. Ik wil Léjon hier graag nog houden zodat hij zijn werk op een goede manier kan overdragen als we een nieuwe vaste roostermaker hebben aangenomen.”