Grip krijgen in tijden van onzekerheid

Grip krijgen in tijden van onzekerheid

Nu de nieuwe werkelijkheid aan elkaar hangt van onduidelijkheden, geeft denken in scenario’s houvast. Het helpt je in te spelen op alle veranderingen.

Tekst: Rudi ter Riet
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in mei 2020

Weten wat je moet doen terwijl je nog niet weet wat je moet doen? Ook onderwijslogistieke specialisten staan in de coronacrisis voor deze lastige opgave. We weten inmiddels dat kinderopvang en de basisscholen onder voorwaarden beperkt open kunnen, het Voortgezet Onderwijs volgt waarschijnlijk in juni. Maar veel blijft onduidelijk. Wanneer kunnen MBO, HBO en Universiteiten hun deuren openen? Hoe kunnen we social distance voor langere termijn toepassen in lokalen, gangen, kantines? Hoe beïnvloedt het uitstel van bindende studieadviezen de planning en uitvoering van toetsmogelijkheden voor studenten? 

Door te denken in scenario’s, kan je weer overzicht scheppen. Het voordeel daarvan is dat je de kans om belangrijke zaken over het hoofd te zien verlaagt, en daarmee dus ook de kans op verrassingen. Je bent beter voorbereid op alle mogelijke situaties zoals ze zich in de praktijk kunnen voordoen.

Denken in scenario’s, hoe doe je dat?

Om te beginnen stel je vast wat de belangrijkste vraagstukken zijn. Je gaat direct na wie daarbij betrokken zijn en samen ga je aan de slag met het opstellen van alternatieven. Neem het ziekteverzuim. Als direct gevolg van het coronavirus kunnen docenten minder of niet inzetbaar zijn, hoe lang dit aanhoudt en hoe zeer dit de planning gaat beïnvloeden is onduidelijk. Terwijl om tijdig een goed rooster op te stellen, een volledige inzetplanning nou net onontbeerlijk is. Om een scenario goed uit te werken ga je na wat nodig is. In dit geval inventariseer je uitgebreid de samenstelling van de docentdoelgroep en stel je vast wie in de risicogroep valt. Je kunt dan overwegen een bepaalde groep docenten de mogelijkheid te bieden op afstand les te geven, zodat ze toch kunnen werken. En je kijkt tegelijk naar vervanging. 

Of neem de instroom van nieuwe internationale studenten. In welke mate zal die afnemen en welke gevolgen heeft dat voor de werving, financiering en samenstelling van het studieaanbod ’20/’21? Gesteld dat er blijvend nieuwe overheidsregels zullen gelden omtrent afstand houden – hoe kunnen we daaraan voldoen, welke mogelijkheden en middelen hebben we daarvoor nodig?

Stel vast wat de belangrijkste vraagstukken zijn die je nu gaat tegenkomen.”

Alternatieven kwantificeerbaar maken

Aan welk scenario je ook werkt, altijd weeg je af welke factoren meespelen, met wie je rekening moet houden en ook heel belangrijk hoe je alternatieven kwantificeerbaar kunt maken. Bijvoorbeeld hoeveel ziekteverzuim verwacht je, voor welke vakken heeft dit gevolgen en hoe kan ik hiervoor een alternatief bieden? De theorie klinkt gemakkelijker dan de praktijk vol ingewikkelde vraagstukken. Juist nu de praktijk weerbarstiger is dan ooit, helpt het om terug te vallen op de theorie van scenario’s schetsen. Zodat je samen heldere alternatieven kunt ontwikkelen.

Hou vol en blijf gezond,
Rudi ter Riet oprichter/eigenaar OMIX