Onderwijslogistiek in de anderhalve meter

Onderwijslogistiek in de anderhalve meter

Vragen en oplossingsrichtingen

Ons onderwijs moet gaan passen binnen de anderhalve meter maatschappij. Dit roept vele vragen op. Waar moet onze focus liggen? Waarmee moeten we rekening houden en hoe gaan we dit inrichten? Deze infographic geeft inzichten in de vragen die op dit moment spelen bij onderwijsinstellingen en biedt een handvat voor oplossingsrichtingen. Beginnend bij beleid en regelgeving, tot uiteindelijk het hybride rooster voor de studenten. We houden samen het onderwijs draaiende, maar denken ook vooruit zodat studenten en leerlingen uiteindelijk met een diploma in de hand hun weg kunnen vervolgen. 

Infographic: Omix Beter Onderwijs
Gepubliceerd in mei 2020