Op werkbezoek bij CINOP

Op werkbezoek bij CINOP

Om Young Professionals uitgebreid kennis te laten maken met het onderwijsveld vormen werkbezoeken een vast onderdeel van het Young Professionals programma. Rhinja, Femke, Marjan en Martijn gingen langs bij CINOP, een consultancybureau gespecialiseerd in flexibilisering van het onderwijs, in professionalisering van docenten en teams en in de combinatie arbeidsmarkt en onderwijs.

Tekst: Edith de Wit
Fotografie: Lilian van Rooij
Gepubliceerd in oktober 2019

“Ik zag de oproep van Femke op LinkedIn en het werkbezoek leek me een mooie kans om de werelden van onderwijs en onderwijslogistiek bij elkaar te brengen,” zegt Sandra Beugel, senior manager van CINOP. “De maatschappij verandert voortdurend; zo neemt de diversiteit onder lerenden al jaren toe en op de arbeidsmarkt is de dynamiek groot. Dit vraagt van mensen dat zij wendbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen in veranderingen om zo optimaal deel te nemen aan de samenleving; vandaag en morgen. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen die een omslag willen maken naar een wendbare, toekomstbestendige leercultuur; flexibel onderwijs dat optimaal aansluit bij wensen van studenten, het werkveld en de organisatie. Alleen het curriculum aanpassen is niet voldoende om deze omslag te maken. Een andere mindset bij de docenten is essentieel om echt toekomstgericht onderwijs te ontwerpen dat aansluit op de arbeidsmarkt.

Wat ik vaak zie is dat bij verandertrajecten het onderwijs en de onderwijsondersteuning niet samen opgaan. Daardoor kan flexibilisering spaak lopen. Docenten gaan enthousiast aan de slag met een andere opzet van hun lessen en nieuwe werkvormen, maar deze veranderingen kunnen vervolgens niet worden ingeroosterd. Om dit te voorkomen is een integraal aanpak cruciaal. Neem studenten en mensen uit het werkveld mee aan de voorkant, net als het hele team, inclusief de ondersteunende onderwijslogistieke, HR- en administratieve collega’s. We brengen die partijen actief samen.

Sandra Beugel, senior manager CINOP:
“De maatschappij verandert voortdurend; zo neemt de diversiteit onder lerenden al jaren toe en op de arbeidsmarkt is de dynamiek groot.”

Zinvol bezoek

Ik heb het bezoek van de Young Professionals als leuk en zinvol ervaren, het zijn hele enthousiaste en leergierige jonge mensen met passie voor onderwijs. Naar aanleiding van het werkbezoek zijn we met Omix in gesprek gegaan om te zien waar we onze krachten kunnen bundelen. We zetten ons immers allebei in voor beter onderwijs en ervaren beide soms de spagaat wanneer teams onderwijsontwikkeling alleen onderwijskundig, dan wel onderwijslogistiek insteken. Dat kan beter door deze werelden meer met elkaar te verbinden. Wij kunnen hierin zelf het voortouw nemen.”

Ook Young Professional Femke Goossens kijkt met een goed gevoel terug op het werkbezoek. “Kijkend naar de toekomst is flexibilisering van het onderwijs een belangrijk en onontkoombaar onderdeel van ons werkveld. Niet alleen de onderwijslogistiek zal zich hierop aan moeten passen maar ook het onderwijzend personeel van een onderwijsinstelling. Op uitnodiging van Sandra mochten we aanwezig zijn bij een inspiratiesessie die werd georganiseerd door ROC Noorderpoort. Deze instelling heeft flexibilisering op de agenda staan en organiseert inspiratiesessies om zo, met name docenten, mee te nemen in dit proces. Tijdens deze sessie vertelden vier verschillende sprekers over de invloed van flexibilisering van het onderwijs op het functioneren van docententeams en de aanpassingen die van docenten verwacht worden. Ik vond het ontzettend interessant om het vraagstuk van flexibilisering vanuit dit perspectief te mogen bekijken. Ik denk dat dit veel heeft bijgedragen aan mijn begrip voor mijn lesgevende collega’s en mijn ontwikkeling als Young Professional. Daarnaast kreeg ik veel energie van de gesprekken die wij met Sandra hadden over de problematiek binnen het onderwijs, de werkzaamheden die CINOP hiervoor verricht en de aansluiting hierbij met Omix. Ik denk dat wij veel van elkaar hebben geleerd en kunnen blijven leren in de toekomst.”